Opleidingen details IDEWE
Ergocoach 5 daagse (ID nummer: 395504)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
PQK - Algemeen kinesitherapeutisch2416-10-2020 t/m 31-12-2020
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Dag 1:

Beheersen van de basisprincipes fysieke belasting - Als trainer is het belangrijk dat je zelf bewust bent van je eigen lichaam, je eigen houding en bewegingen. Aan de hand van praktijkgerichte oefeningen wordt gewerkt aan het beheersen van de basisprincipes van fysieke belasting.

Dag 2 en 3:

Verplaatsingsvaardigheden en kennis van hulpmiddelen - Het verplaatsen van personen is meer dan alleen een techniek. Inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de persoon, kennis van bewegingspatronen, kennis van het gebruik van hulpmiddelen, instructies geven en non-verbale communicatie zijn vaardigheden die nodig zijn om op een correcte manier te kunnen handelen. Er wordt gewerkt rond de verschillende verplaatsingen die tijdens de zorg van personen voorkomen. Voor beide actoren staan veiligheid en comfort centraal.

Dag 3:

Online lesprogramma: Ergotool
Via dit online lesprogramma krijg je op een aantrekkelijke en interactieve manier kennis rond ergonomisch werken in de zorg.

Dag 4:

Didactische vaardigheden - Het overbrengen van kennis aan collega’s is niet altijd zo eenvoudig maar enkele inzichten en tips kunnen je hierbij wel helpen. Volgende onderwerpen aan bod: inzicht in de verschillende leerstijlen van personen, hoe komt gedrag tot stand, communicatieprincipes, en omgaan met weerstand.

Dag 5:

Beleidsmatige aanpak - Pijn en klachten aan het bewegingsstelsel vormen een belangrijke oorzaak van absenteïsme bij zorgverleners. De jarenlange ervaring en expertise van Groep IDEWE in het voorkomen van overbelastingsletsels in de zorgsector hebben ons geleerd dat preventie werkt als we het in een logische volgorde opbouwen en dit gedragen wordt binnen de organisatie. De deelnemers krijgen informatie over wetgeving, risicoanalyse en worden begeleid in het opmaken van een actieplan en de integratie van de ergotool in de organisatie.

Deze vijfdaagse opleiding is zeer interactief en praktisch opgevat.

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers (kinesitherapeuten, (hoofd)verpleegkundigen, ergotherapeuten, zorgkundigen) die hun praktische en theoretische kennis over verplaatsingsvaardigheden, wetgeving en risicoanalyses willen vergroten of vernieuwen. Ergocoachen werken het ergonomisch beleid uit binnen de zorgorganisatie. Daarnaast engageren ze zich om ergonomie levendig te houden, collega's te begeleiden en vorming te geven. De opleiding kan ook gevolgd worden door docenten.

Tineke Lauwers
Kristien Selis
40
1102
 
Tijd09:00 - 16:30
LocatieLeuven (BE) (Toon kaart)
Opmerkingen5-daagse opleiding

Groep IDEWE wil bijdragen tot de fysieke en psychische integriteit van de burger en schade aan zijn leef- en werkomgeving voorkomen. Op die manier bieden we een belangrijke maatschappelijke meerwaarde.

We werken mee aan:

Een hogere werkbaarheidsgraad van de volwassen bevolking ;

De beperking van de verliezen voor de werkgever en de hele samenleving ;

De verbetering van het werkklimaat ;

De persoonlijke ontwikkeling van iedere individuele werknemer ;

De beheersing van verschillende vormen van milieuschade.

We baseren onze acties op de overtuiging dat de beperking van het aantal schadegevallen en de omvang ervan een positieve impact heeft. Het komt ten goede aan een welvarendere maatschappij die een belangrijke waarde toekent aan de kwaliteit van het leven. De kwalificatie, de vorming en het welzijn van ons eigen personeel verdienen daarbij bijzondere aandacht.

IDEWE vzw en IBEVE vzw willen samen als toonaangevende groep een kwalitatief hoogstaande en wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening aanbieden. Die richt zich op preventie in alle deelgebieden van welzijn, arbeid en milieu.

Interleuvenlaan 58
3001
Leuven
016390438