Opleidingen details Medilex BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Geweld achter de voordeur (ID nummer: 395399)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie510-11-2020 t/m 9-11-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 110-11-2020 t/m 9-11-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek0,510-11-2020 t/m 9-11-2021
K&J/OG opleiding - overige taken110-11-2020 t/m 9-11-2021

Deelnemers leren hoe ze de vernieuwde meldcode kunnen toepassen in hun praktijk en bij specifieke doelgroepen zoals ouderen, kinderen en partnergeweld.

Deelnemers leren wat de nieuwe rol is van Veilig Thuis en hoe ze met Veilig thuis kunnen samenwerken.

Deelnemers leren MDA++ toepassen bij langdurig ernstig geweld.

Deelnemers leren hoe ze in het herstel van hun cliënt kunnen aansluiten.

Deelnemers leren hoe geheimhoudingsplicht en informatieverstrekking werken, ook als je samenwerkt met partijen zonder geheimhoudingsplicht.

Deelnemers leren hoe ze intergenerationele overdracht van geweld kunnen doorbreken

Deelnemers leren theoretische modellen rondom huiselijk geweld toe te passen in de praktijk

academici en HBO-ers
Congres
 Verbredend
20
150
ja
395.00
5
Geen toetsing
NVT
Bestand 
Literatuurlijst.pdf128 KB
Programma.pdf251 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:00
Locatie Amersfoort (NL) (Toon kaart)

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7
Selecteer een bestand aub.