Opleidingen details King nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cognitieve Gedragstherapie bij complexe gezinnen (ID nummer: 395210)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen504-9-2020 t/m 3-9-2021

In de cursus wordt aandacht besteed aan de analyse van pathogeen gezinsfunctioneren waarbij de nadruk ligt op de gedragsproblemen van de jongeren (12-21 jaar) in en buiten het gezin. Krachten en (psychopathologische) beperkingen van individuele gezinsleden worden in kaart gebracht evenals onderhoudende (dis)functionele interactiepatronen binnen het gezin. Aan bod komen (evidence based) cognitief gedragstherapeutische interventies gericht op het ondersteuning/optimaliseren van het gezinsfunctioneren, het ouderschap en het stimuleren/weer op gang brengen van de ontwikkeling van de jongere. Ook individuele behandelinterventies gericht op de jongere (jongens en meisjes) worden behandeld.

Leerdoelen:

  • U bent in staat met het gezin, de ouders en de jongere een werkrelatie op te bouwen die diagnostiek en behandeling mogelijk maakt.
  • U bent in staat krachten en (psychopathologische) beperkingen van individuele gezinsleden evenals onderhoudende (dis)functionele interactiepatronen binnen het gezin in kaart te brengen en te analyseren.
  • U bent in staat om op grond van de (gezins)analyse en de behandelrichtlijnen samen met de ouders en de jongere behandeldoelen te stellen.
  • U hebt kennis van en ervaring opgedaan met cognitief gedragstherapeutische interventies gericht op de gevolgen van individuele (intergenerationele) problematiek van ouders, pathogeen gezinsfuntioneren, het (weer) op gang brengen van de ontwikkeling van de jongere om geweld in en buiten het gezin te voorkomen.
  • U hebt theoretische en wetenschappelijk kennis van en praktisch geoefend met (werkzame bestanddelen van) als effectief of veelbelovend aangemerkte cognitief gedragstherapeutische interventies voor de behandeling van jongeren met de nadruk op cluster B problematiek. Hierbij moet u ook denken aan onderliggende internaliserende problematiek en ernstige traumata.

 

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
10
14
ja
1495,- (inclusief lunch)
50
toetsing en evaluatie
CRKBO
Uitsluitend academici die de basiscursus VGCt met positief resultaat hebben afgerond.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd09:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Sint Willibrordusdwarsstraat 4
1074XG
Amsterdam
0643438267
Selecteer een bestand aub.