Opleidingen details Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, spoedeisende hulp

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ADRZ SEH Congres: Vergezicht - de Toekomst van de Spoedeisende Geneeskunde (ID nummer: 395208)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3625-6-2020 t/m 24-6-2021

Tijdens het congres gaan wij met de bezoekers op een zoektocht naar de toekomst van de spoedeisende geneeskunde. 

Trugkieke Eddy Houwaart is dé aangewezen persoon om over technologieën te komen spreken. Leerdoel is om het publiek te laten inzien dat de toekomst voorspellen lastig is en dat het durven doen van voorspellingen veel lef vergt.

Spoedeisende Hulp in 2030 Michiel Tebbes werkt als SEH-arts en is ervan overtuigd dat zorgverleners met de inzet van digitale middelen de patiënt meer begrip van zijn ziekte kunnen geven en zo betere zorg kunnen leveren doordat de patiënt tot betere keuzes kan komen.

AR in medisch onderwijs Arianne Pieterse is internist in het LUMC en coördinator voor de coschappen Interne Geneeskunde. Ook is zij de voortrekker van het implementeren van augmented reality in de opleiding Geneeskunde. Dit praatje heeft als doel de bezoekers in te laten zien dat de opleidingen van de toekomstige zorgprofessionals bezig zijn met het implementeren van nieuwe technieken.

De radioloog vs. kunstmatige intelligentie Jan-Jaap Visser is radioloog in het EMC en is één van de kartrekkers van kunstmatige intelligentie binnen de radiologie. Kunstmatige intelligentie helpt bij het interpreteren van scans en röntgenfoto’s, zo kan een hersenbloeding of klaplong soms sneller worden opgespoord door de computer. Tijdens dit praatje zullen we verder leren dat het eerder om een samenwerking gaat tussen de computer en de radioloog dan een strijd

Ambulancezorg in 2050 Robin Alma is CEO van het Witte Kruis. Is diagnostiek door een professional nog wel nodig als patiënten vol met chips zitten? Nemen burgerhulpverleners de zorg over? In deze presentatie worden trends in de acute zorg 30 jaar doorgetrokken om te zien wat de mogelijke implicaties kunnen zijn.

Infectieziekten en POCT John Hays is universitair hoofddocent aan het EMC in het vak microbiologie. Hij leidt een onderzoek met als doel om het gebruik van sneltests te stimuleren die bacteriën en resistenties kunnen identificeren. Op het congres zal hij een presentatie geven over infectieziekten van de toekomst. Hij zal ook uitleggen hoe deze worden gediagnosticeerd, behandeld en voorkomen.

Handen los bij heupfracturen Sverre Loggers is afgestudeerd aan de VU en werkt aan een promotieonderzoek naar de kwaliteit van leven bij de meest kwetsbare oudere patiënt met een heupfractuur. Tijdens zijn presentatie behandeld hij de huidige stand van zaken bij de behandeling van heupfracturen bij zeer kwetsbare ouderen. Wat zijn de overwegingen over het wel of niet opereren van een heupfractuur

De sleutel voor de toekomstige zorg ligt in het verleden Hans Meij is hoogleraar Medische Antropologie en houdt zich bezig met innovatievraagstukken. Ziekenhuiszorg anno 2040 zal zich - in tegenstelling tot de huidige zorg – richten moeten richten op de preventie in plaats van curatie. 

Zorg in de toekomst vanuit maatschappelijk perspectief Bernard Leenstra huisarts in opleiding denkt juist buiten het ziekenhuis veel voor de samenleving te kunnen betekenen. Leerdoel van dit praatje is dat je als zorgprofessional zoveel meer kan betekenen voor de samenleving naast je huidige werkzaamheden. Het publiek  moet inzien dat een morele plicht heeft om de samenleving te helpen met onze kennis van gezondheid.

Keuzehulpen Michiel Hageman is medeoprichter van PATIENT+ en gepromoveerd op gezamenlijke besluitvorming. Michiel deelt hoe artsen en patienten tot een beslissingen komen. Wat de rol is van bigdata. Hoe keuzehulpen jou hierin helpen en geeft handvatten voor in de dagelijkse praktijk.

Het ziekenhuis in 2030 bestaat niet meer Leonard Witkamp is directeur KSYOS TeleMedisch Centrum en bijzonder hoogleraar Telemedicine. Door de digitale transformatie verdwijnen steeds meer fysieke instantie. Leonard Witkamp zal uitleggen waarom het ziekenhuis, hoe we die nu kennen, in 2030 niet meer zal bestaan. We hopen dat de aanwezige zorgverleners na deze dag ook een vergezicht hebben op de zorg, waar ze zelf deel van zullen zijn!

(Meerdaags) Congres
Bestand 
Programma Sprekers.docx18 KB
200
Het bovenstaande inschrijfgeld is verschillend per beroepsgroep. Gaarne verwijs ik u naar de website voor een overzicht van de verschillende tarieven
Tijd10:00 - 19:00
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis heeft meerdere locaties. De locatie Goes is het zenuwcentrum van alle acute, intensieve en niet-planbare zorg. Op de locatie Vlissingen vinden uitsluitend nog planbare ingrepen met een gemiddeld lager medisch risico plaats. Tevens zijn er poli-locaties in Middelburg en Zierikzee.

's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA
Goes
Postbus 15
4460 AA
Goes
0113234000
Selecteer een bestand aub.