Opleidingen details King nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vervolgcursus Schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen (ID nummer: 394886)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie2516-10-2020 t/m 15-10-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 1016-10-2020 t/m 15-10-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek616-10-2020 t/m 15-10-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1716-10-2020 t/m 15-10-2023
K&J/OG opleiding - overige taken916-10-2020 t/m 15-10-2023

Doelstelling

Na het volgen van deze cursus kunt u het model van schematherapie combineren met een gezinsgerichte aanpak. U kunt Schematechnieken zowel individueel als gezinsgericht aanbieden en weet de krachten van het systeem ten gunste van de individuele patiënt te benutten. Hiertoe kan u de ontwikkelingstaken waar deze doelgroep voor staat zowel van uit het perspectief van het kind als van de ouders beschouwen.

 

Inhoud

  • Kennis en vaardigheden verdiepen in de schemagerichte therapie met aandacht voor de gezinscontext.
  • Casuïstiek leren bekijken vanuit een schema gebaseerde probleemformulering in intergenerationeel perspectief, disfunctionele schema’s opsporen en modificeren middels individuele en gezinsgerichte cognitieve, gedragsmatige en experiëntiële technieken.
  • Leren schema’s en modi van meerdere cliënten, tiener, ouders en betrokken leeftijdsgenoten  in hun onderlinge wisselwerking leren onderkennen en te behandelen.
  • Ontwikkelingstaken van adolescenten in de context hun gezin. Het diagnostisch proces, toewijzings- en exclusie criteria
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
10
14
ja
850 (inclusief lunch)
25
toetsing en evaluatie
Aan deze cursus kan worden deelgenomen als de cursist aan de volgende voorwaarden voldoet:
- BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater, Orthopedagoog Generalist (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging. Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP,
- Orthopedagoog generalist, of in opleiding (NVO/SKJ)
- Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.
- Registratie als Vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen
- Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau wat betreft klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:45
Locatie

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Sint Willibrordusdwarsstraat 4
1074XG
Amsterdam
0643438267
Selecteer een bestand aub.