Opleidingen details ICZO vzw

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ICZO - Slaapschool - Opleiding slaapkliniek voor volwassenen (ID nummer: 394775)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemeen kinesitherapeutisch2415-1-2022 t/m 31-12-2022

Inleiding
Steeds meer zien we in onze praktijk patiënten die te kampen hebben met slaapstoornissen (primaire insomnia). Eén op drie mensen beweert regelmatig slecht te slapen en ongeveer één op zes belandt voor dit probleem bij de huisarts. 
Slapen is een natuurlijk proces, maar kan door allerhande oorzaken verstoord zijn geraakt. 
Mensen met chronisch slaaptekort ondervinden tal van gevolgen zowel op lichamelijk als op psychisch vlak.  Je  algemene weerstand en levensvitaliteit daalt.  Uiteindelijk dienen talrijke klachten zich aan zoals hoofdpijn, chronische vermoeidheid, depressie, …. 

Deze slaapcursus is opgevat vanuit een grote noodzaak om  mensen met slaapmoeilijkheden een hand te reiken door hen inzicht te geven in hun verstoord slaappatroon en hen vaardigheden aan te reiken om geleidelijk opnieuw een normaal slaappatroon te verkrijgen. 
De cursus is opgevat als een ‘slaapschool’, omdat we de mensen heropvoeden tot een normaal slaappatroon.  Dit betekent een actieve inzet en deelname van de deelnemer en een openheid om hun opvattingen, gewoontes en gedragingen in vraag te stellen en om te buigen tot constructievere ideeën en gewoontes.

In de training maken we gebruik van de principes van Mindfulness, wat staat voor ‘met aandacht door het leven gaan’. Op die manier krijgen we meer greep op slaaprovende factoren zoals stress, drukte, onrust, piekeren, negatieve gedachten en negatieve gevoelens. Doel is uiteindelijk te groeien naar innerlijke rust of harmonie tussen lichaam en geest. 
  
De slaapschool-cursus wordt aangeboden in een syllabus, die je direct kunt doorgeven aan je patiënt. Hij bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en bevat verschillende varianten van ontspannings- en bewustwordingstechnieken. Er wordt veel aandacht gegeven aan het leren hanteren van piekerende gedachten.  Daarnaast is er aan de cursus ook een werkboek verbonden met vragenlijsten, slaapschema’s en oefenschema’s die de deelnemer helpen beter inzicht te geven in hun eigen slaappatroon en daarnaast ook de mogelijkheid bieden hun vooruitgang te evalueren.

Leerdoelen

  • De kern van de opleiding ligt in het vermogen om op basis van de anamnese en symptomen en te kunnen kiezen voor advies, symptomatische of causale behandeling van slaapproblemen.
  • Leren analyseren van de anamnestische gegevens en daaruit het kunnen opstellen van een kinesitherapeutische diagnose.
  • Het voorgaande uitvoeren in samenspraak met andere medici en voorafgaande medische onderzoeken en adviezen.
  • Leren opstellen van een behandelplan volgens de potentiële mogelijkheden van de patiënt naar advies, symptomatische of causale aanpak.
  •  Aanleren van de kinesitherapeutische  en psychosomatische vaardigheden bij de aanpak van insomniaklachten.
  • Het begeleiden in het traject naar een adequatere slaap door het regelmatig evalueren en bijsturen.

 

Naar ziekenhuizen toe : 

In samenwerking met andere disciplines kan men adequaat bijdragen aan het verminderen van hypertonieën die heel vaak de patiënt verhinderen om tot rust en tot adequate slaap te komen.  Dit doet hij door gebruik te maken van zijn specifieke beroepseigen manuele technieken, alsook technieken uit de relaxatietherapie.

Idem kan men een ideale verlenging zijn van de slaaplabo’s die mensen onderzoeken met insomnia.  De therapeut leert de conclusies die het slaaplabo doorgeeft adequaat te vertalen en om te zetten in praktische therapeutische applicaties.

Ontspanningsoefeningen :

de therapeut beschikt over een hele resem ontspanning- en ademhalingsoefeningen die de insomnia-patiënt adequaat kunnen helpen de overmatige spanningsgraad te dempen.  Deze zijn zowel fysisch als mentaal van aard.  Zo werken we met Schultz, Jacobsen, diafragmale ademhalingsoefeningen…….

Desmet Frank
24
750
 
Tijd09:30 - 17:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

ICZO heeft een ruim aanbod aan trainingen en cursussen, voor diverse (para)medische en medisch opgeleide doelgroepen.

* ICZO richt zich op de gezondheidssector van medici en paramedici die zich verder wensen te specialiseren en bij te scholen binnen hun eigen beroep.
* ICZO biedt permanente vorming, nascholingen, cursussen aan, zoals taping, Pilates, manuele therapie, stabilisatieoefeningen, zachte haken technieken, ..
* ICZO zorgt voor een "breed-spectrum" aanbod en staat open voor alle initiatieven

Mandenmakersstraat 15
9700
Oudenaarde
055 456120
Selecteer een bestand aub.