Opleidingen details Amphia Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Teach the Teacher verdiepingsmodule; Effectief begeleiden en beoordelen (ID nummer: 394751)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2323-4-2020 t/m 22-4-2021

In de afgelopen jaren heeft de opleidingsgroep Kindergeneeskunde geïnvesteerd in docentprofessionalisering, onder meer door Teach the Teacher modules en vorig jaar een training feedback te organiseren. Scholing van de opleidingsgroep is een onderdeel van de PDCA cyclus. Naar aanleiding van de resultaten uit de recente Drect en de wens de opleidingsgroep verder te ondersteunen in haar rol organiseert de opleider een scholingsdagdeel ten behoeve van de gehele opleidingsgroep gericht op twee doelen:

1) De opleidingsgroep ondersteunen bij het begeleiden en beoordelen van aios door te oefenen met het formuleren van effectieve feedback en een samenhangende beoordeling.

2) Het inzetten van technieken om van werkmomenten opleidingsmomenten te maken, ook onder tijdsdruk of bij supervisie op afstand.

Deze training zal plaatsvinden samen met de aiosgroep. Het is dan ook expliciet de bedoeling dat de inhoud van de training niet alleen aansluit bij de opleidingspraktijk van de supervisoren, maar ook bij die van de aios (bij het begeleiden van co-assistenten).

Programma:

De werkvorm bij deze training is zo interactief/activerend mogelijk. Dat betekent een relatief korte theorie van mijn kant en vooral veel zelf doen. In te zetten werkvormen zijn een kort rollenspel (‘freeze’ oefening), een discussie en brainstorm.

Kenmerken

o Aantal per cursus; max. 12 deelnemers per uitvoering

o Data: 23 april en 28 mei 2020

o Duur; 3 uur

o Tijd; 14:30 -17:30u

 

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Tijd14:30 - 17:30
LocatieOnbekend

Tijd14:30 - 17:30
LocatieOnbekend

De Amphia Academie, het leerhuis van
het Amphia Ziekenhuis, organiseert en
faciliteert initiatieven op het vlak van
kennis, opleiding en wetenschap.
Vanuit een patiëntgeoriënteerde visie
op leren worden medische beroeps- en
specialistische vervolgopleidingen
ondersteund en wordt toegepast
wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd.
Daarnaast wil de Amphia
Academie kennis vanuit het Amphia
Ziekenhuis delen met partners en
belanghebbenden in de regio. Daarmee
ondersteunt de Amphia Academie de
maatschappelijke functie van het
Amphia Ziekenhuis.

Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21,
4800 RK
Breda
postbus 90158,
4800 RK
Breda
0765953160
Selecteer een bestand aub.