Opleidingen details Amphia Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Clinical leadership scholing (ID nummer: 394423)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2324-3-2020 t/m 23-3-2021

Wordt aangeboden als onderdeel van een geheel traject, maar kan ook los gevolgd worden door medisch specialisten. 

Programma

17:00-17:30  Inloop en beschikbaarheid avondeten
17:30-17:35 Start en welkom heten deelnemers

17:35-17:45  Inleiding door trainer en doel van vandaag bespreken

17:45-18:00  Korte introductie op professional performance en clinical leadership

De drie pijlers van professional performance van kiki Lombarts

'Elke dokter is een clinical leader'

Deelnemers reflecteren hier op en voeren het gesprek; hoe zie ik dat? Hoe vul ik dat in? 

18.00-18.30   Persoonlijke reflectie op leiderschap

Aan de hand van voorbeelden van leiders definiëren de deelnemers hun persoonlijke voorkeursstijl en bepalen wat hun leidende normen en waarden daarbij zijn. Zij bespreken dit in tweetallen en koppelen dit plenair terug. .

18:45-19:00  Korte pauze

19:00-19:20  Verdieping op persoonlijk leiderschap

Theoretische basis (prof. Jaap van Muijen) en Steven Covey (7 habits of highly effective people.

Op basis daarna formuleren deelnemers hun persoonlijke missie;  wat wil ik over 5 jaar bereikt hebben

19.20-19.45  Beïnvloeden van gedrag

Het model van de 'Logical Levels' van Bateson & Dilts wordt gepresenteerd en besproken. Deelnemers reflecteren hiermee op hun ontwikkeldoel; wat heb ik nodig om mijn gewenste gedrag te ontwikkelen?

19.45-20.30  Hoe ben ik effectief met mijn Persoonlijk Profiel (PPA)

Allereerst wordt het DISC model toegelicht dat de conceptuele basis vormt onder de PPA (Persoonlijk ProfielAnalyse) van Thomasinternational. Vervolgens krijgen deelnemrs hun persoonlijke PPA rapportage en wordt deze, eerst plenair, daarna in tweetallen, besproken. Hiermee krijgen de deelnemers inzicht in zijn/haar eigen leiderschapsprofiel. Hoe geeft iemand leiding in zijn/haar functie of rol? Hoe komt dit over op de ander? De deelnemers leren hier hun sterke punten en valkuilen van hun persoonlijke leiderschapsstijl kennen.

20:30-21:00 Kernkwadranten

Na een korte toelichting maken deelnemers in tweetallen een kernkwadrant van zichzelf en bespreken die met de collega. Hiermee krijgen zij zicht op kun kwaliteiten, allergie, valkuilen en uitdagingen. Zij onderzoeken wat dit betekent voor effectieve samenwerking.

21:00-21:10  Evaluatie en afsluiting

 
(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Tijd17:30 - 21:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

Tijd17:00 - 21:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)

De Amphia Academie, het leerhuis van
het Amphia Ziekenhuis, organiseert en
faciliteert initiatieven op het vlak van
kennis, opleiding en wetenschap.
Vanuit een patiëntgeoriënteerde visie
op leren worden medische beroeps- en
specialistische vervolgopleidingen
ondersteund en wordt toegepast
wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd.
Daarnaast wil de Amphia
Academie kennis vanuit het Amphia
Ziekenhuis delen met partners en
belanghebbenden in de regio. Daarmee
ondersteunt de Amphia Academie de
maatschappelijke functie van het
Amphia Ziekenhuis.

Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21,
4800 RK
Breda
postbus 90158,
4800 RK
Breda
0765953160
Selecteer een bestand aub.