Opleidingen details Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Teach the Teachers 26 maart en 21 april 2020 (ID nummer: 394345)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie429-9-2020 t/m 28-9-2021

Teach the Teacher 26 maart en 21 april 2020

Doelgroep:
Het Programma Teach the Teacher stelt iedereen die betrokken is bij opleiden op de werkplek in de gelegenheid zich didactisch verder te ontwikkelen. Opleiders, stafleden, supervisoren, mentoren, werkbegeleiders, praktijkopleiders, supervisoren psychotherapie en andere docenten kunnen er gebruik van maken.

Achtergrond:
De ’Teach the teacher’ cursus heeft tot doel de opleidingsgroep nieuwe inzichten aan te reiken over de wijze waarop volwassenen in een professionele context leren. De leidende gedachte is dat docenten hun manier van onderwijs geven doeltreffender kunnen maken als zij begrijpen hoe dat leerproces verloopt en hoe deze inzichten in hun opleidings- /onderwijspraktijk te incorporeren. De cursus helpt u uw eigen manier van opleiden/onderwijs geven, en die van anderen, te evalueren en te verbeteren. In deze cursus worden allerlei vormen van onderwijs die zich aandienen, besproken en geoefend. Het gaat hierbij om cursorische onderwijsmomenten én onderwijs dat zich aandient tijdens het dagelijkse werk in de patiëntenzorg.

Methode:
De module heeft een hoog participerend en interactieve benadering naar onderwijzen en leren. Er wordt gebruikt gemaakt van formele input, individuele leermomenten, werken met kleine en buzz groepen, mogelijkheden voor gezamenlijk leren en micro-onderwijzen. De deelnemers oefenen relevante opleidingssituaties: feedback geven, coachen op de werkplek et cetera. Verder reflecteren ze met collega’s op opleidingservaringen.

De onderdelen beginnen met een korte plenaire indeling. Vervolgens wordt geoefend in subgroepen en worden de uitkomsten weer plenair besproken.

Leerdoelen:
Wat betekent generationeel leren en hoe kun je het integreren? Wat kun je doen in je opleidersrol zodat je om kan gaan met de verschillen in leren tussen generaties? En kun je dit ook leren aan je opleideling? Hoe leer je bij intergenerationeel leren van elkaar?

Tijdens deze training richten wij ons op de generatieverschillen en hoe men bij voorkeur leert in elke generatie en hoe men deze diversiteit kan benutten.
 

De deelnemers van deze training:

  • Hebben zicht op de verschillen in generaties met betrekking tot leren en zicht op de meerwaarde van het benutten van deze verschillen;
  • Hebben inzicht in de verschillende waarden en kenmerken van de generaties;
  • Weten wat belemmeringen en kansen en valkuilen zijn;
  • Hebben zicht op rollen versus generaties;
  • Kunnen dilemma’s (inter)generationeel bekijken;
  • Zicht op verschillende behoefte in ontplooiingsmogelijkheden van de generaties;
  • Weten hoe leerprocessen in te richten voor en met opleidelingen van verschillende generaties;
  • Hebben als resultaat: het creëren van synergie: vernieuwingskracht gecombineerd met leren van ervaring;
  • Hebben (zicht op) visie over (inter)generationeel leren;
  • Reflecteren op persoonlijke aanpak in gesprekken met opleidelingen en dit omzetten in verbeterpunten.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Tijd13:00 - 17:15
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:15
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

Missie
Karakter is het expertisecentrum voor zorg en kennis rond complexe kinder- en jeugdpsychiatrie. De nadruk ligt op tweede- en derdelijnszorg. Speerpunten zijn onder meer Infants, licht verstandelijk beperkten en orthopsychiatrie.
 
Opleidings- en werkplek in de kinder- en jeugdpsychiatrie
Karakter is een kennisorganisatie. Dit betekent dat wij excellente deskundigheid aanbieden voor complexe vragen. We streven permanent naar vermeerdering en verbetering van kennis door opleiding, onderwijs en onderzoek. Ons Universitair Cluster en KennisCentrumKarakter (KCK) spelen hierin een belangrijke rol. Het aanbieden van de opleiding creëert een lerend werkklimaat waarin enthousiaste en kundige denkers ruimte krijgen. Jong talent wordt herkend en krijgt een kans.
 
Reinier Postlaan 12
6525 GC
Nijmegen
06-46944955
Selecteer een bestand aub.