Opleidingen details Expertisecentrum Euthanasie
Studiedag Expertisecentrum Euthanasie: Tussen vrijstaat en dicatuur - over autonoom functioneren in een groeiende organisatie (ID nummer: 394254)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3517-4-2020 t/m 16-4-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Het betreft een nascholing in de vorm van een studiedag voor de +/- 160 ambulante medewerkers van Expertisecentrum Euthanasie (voorheen de Levenseindekliniek). Dit zijn BIG-geregistreerd artsen en verpleegkundigen. 

Inhoud: 
Bij uw werk als arts of verpleegkundige bij Expertisecentrum Euthanasie draagt u dagelijks zorg voor patiënten met een euthanasieverzoek en toetst u met grote zorgvuldigheid of u het verzoek kunt honoreren binnen de wettelijke criteria. De wet schrijft voor dat de arts tot de overtuiging moet zijn gekomen dat aan de verschillende criteria is voldaan. De RTE toetst ons handelen achteraf.
Het verlenen van euthanasiezorg binnen Expertisecentrum Euthanasie is niet hetzelfde als het verlenen van deze zorg als zelfstandig zorgverlener. Binnen de organisatie gelden werkafspraken welke een bovenwettelijke zorgvuldigheid op ons werk leggen. 
De afgelopen jaren is onze organisatie (EE) geconfronteerd met een grote groei en maakt de organisatie ontwikkelingen door. Dit heeft invloed op de manier van werken, samenwerken en de onderlinge verbondenheid. Tijdens deze studiedag zullen wij stilstaan bij de organisatie van onze zorgverlening en de wijze waarop wij met elkaar willen samenwerken. Enkele vragen die hierbij centraal staan zijn:
- Hoe verhoudt Expertisecentrum Euthanasie zich ten opzichte van de wet?
- Hoe verhoudt de individuele zorgverlener zich tot de wet?
- Hoe verhoudt de individuele zorgverlener zicht tot Expertisecentrum Euthanasie?

In de ochtend zal, na een inleidend woord, Professor Carlo Leget (hoogleraar zorgethiek) het woord nemen over de autonomie van de bezielend zorgverlener. Na zijn lezing gaan we in subgroepen van maximaal 4 deelnemers uit elkaar om met elkaar te discussiëren. Daarna komen we terug als groep en delen we de rode draden uit de subgroepen.

In de middag zal prof. Matthieu Weggeman (hoogleraar organisatiekunde) ons een lezing geven over de wijze waarop leidinggeven aan proffesionals ingericht zou moeten worden. Titel van zijn lezing is: "Leiding geven aan professionals, niet doen". Leerdoelen zijn:
- deelnemers hebben zicht op het management van professionals
- deelnemers weten welke wijze van aansturing past bij welk type professional
- deelenemers hebben notie ontwikkeld hoe zij bottom-up hun eigen aansturing kunnen beïnvloeden
- deelnemers krijgen inzicht in het belang van kernwaarden en van een collectieve ambitie
- deelnemers hebben notie van de samenhang tussen management, structuur en cultuur

Dit gedeelte zal worden afgesloten middels een forumdiscussie, plenair. In het forum zullen deelnemen: een arts en een verpleegkundige, de regiomanagers, een medisch manager.

 

(Meerdaagse) Nascholing
0
Deelname alleen opengesteld voor geselecteerde deelnemers, namelijk medewerkers (artsen/verpleegkundigen) Expertisecentrum Euthanasie.
Tijd10:00 - 16:15
Locatie

Stichting bedoeld voor mensen met een weloverwogen en vrijwillige doodswens die hun verzoek niet gehonoreerd zien door eigen huisarts of specialist

Eisenhowerlaan 104
2517 KL
Den Haag
Postbus 13480
2501 EL
Den Haag
070-3524141