Opleidingen details FORTIOR

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Emotionele ontwikkeling en autisme bij mensen met een verstandelijke beperking (ID nummer: 394066)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd618-3-2020 t/m 17-3-2021

De ontwikkelingsbenadering van Anton Došen wordt steeds vaker gebruikt in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Er is echter een grote groep cliënten die naast een verstandelijke beperking ook autisme heeft. Wat betekent deze bijkomende beperking autisme voor hun emotionele ontwikkeling? Loopt deze gelijk met de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking zonder autisme? Zo nee, wat zijn dan de overeenkomsten en verschillen? Is de SEO-R² voor de groep cliënten met een verstandelijke beperking en autisme bruikbaar? Bestaat er een soort autistisch profiel als het gaat om emotionele ontwikkeling? Dit zijn vragen die professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking en autisme zouden kunnen hebben.

Volgens psychologe Els Ronsse biedt Došens model voor emotionele ontwikkeling een bijkomende invalshoek om naar het (probleem)gedrag van mensen met autisme en een verstandelijke beperking te kijken. Hierdoor kan de ondersteuning beter afgestemd worden op deze groep cliënten, zowel in aanbod als in tempo. Je krijgt als vak- en speltherapeut namelijk zicht op de klassieke prikkelregulatie en ook op de motivatie die achter gedrag zit. Daarnaast sta je stil bij wat iemand met autisme nodig heeft aan zelfstandigheid en sociale interactie. Dit leidt ertoe dat je je vak- en speltherapeutisch handelen nog beter kan afstemmen op de noden en behoeften van een cliënt, waardoor je zijn veiligheidsgevoel kan vergroten en waardoor zijn groeimogelijkheden geactiveerd worden.

Els Ronsse zal je op de deze dag meer vertellen over de volgende thema’s:

• Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking;

• Wat kenmerkt de emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme?

• Specifieke aandachtspunten bij het inschalen van het emotioneel ontwikkelingsniveau aan de hand van de SEO-R²;

• Specifieke aandachtspunten bij de ondersteuning van mensen met autisme en een verstandelijke beperking, zoals klassieke         prikkelregulatie en motivatie achter gedrag.

Tijdens deze studiedag gebruik je je eigen casussen om te oefenen met beeldvorming en de keuze voor een passende begeleidingsstijl.

vak- en speltherapeuten
6
Nee
0
nvt
235
inclusief thee, koffie en lunch
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

FORTIOR biedt scholing aan op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en communicatie bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsbeperking. Het bureau doet dat door het aanbieden van studiedagen die verzorgd worden door specialisten op het terrein van een bepaalde onderzoeks- of behandelmethode.

Buurkerkhof 9
3511 KC
Utrecht
06 40172907
Selecteer een bestand aub.