Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

IMH module 3-S: Observeren van de ouder-kindrelatie/baby-observatie (ID nummer: 394016)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie6027-5-2020 t/m 26-5-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 3027-5-2020 t/m 26-5-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek3027-5-2020 t/m 26-5-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie127-5-2020 t/m 26-5-2023

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. Het is voor een professional belangrijk te zien en te observeren hoe de interactie is tussen ouder en (ongeboren) kind, en tussen ouder-kind en de omgeving. Relaties beïnvloeden relaties. Elke situatie wordt belicht en besproken vanuit dit ingewikkelde samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren en de invloed die dat weer heeft op de ouder-kindrelatie. We gaan in op signalen van het kind, interactie en afstemming tussen de ouder/verzorger (s) in de vertrouwde omgeving. Belangrijk onderdeel van de baby-observatie is het omgaan met eigen innerlijke processen.

Wat leer je?

Na het volgen van deze module:

  • leer je stil te staan bij de kracht van baby-observatie
  • krijg je meer zicht op de ontwikkeling van het jonge kind en de ouder-kindrelatie
  • ben je beter in staat te reflecteren op eigen handelen

Je observeert wekelijks bij een gezin en hun zeer jonge kind de onderlinge interactie. Dit is een gezin dat je voor aanvang van de module niet kent. Tijdens de eerste bijeenkomst leer je hoe en waar je een gezin kunt benaderen en hoe je met het gezin in gesprek gaat over de observaties.

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
7
12
ja
2150
60
toetsing en evaluatie
Alle disciplines met GGZ-behandelverantwoordelijkheid: (BIG- en NIP- of NVO- geregistreerde): GZ-psycholoog, Kind- en Jeugd psycholoog NIP, Klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychoanalyticus, Orthopedagoog-Generalist NVO, (Kind & Jeugd) psychiater, en andere vergelijkbare professionals met GGZ- behandelverantwoordelijkheid.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 13:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLocatie Amsterdam, 1 informatiebijeenkomst en 20 dagdelen van 3 uur

Tijd09:30 - 12:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen1 informatiebijeenkomst en 20 dagdelen van 3 uur

Tijd09:30 - 12:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen1 informatiebijeenkomst en 20 dagdelen van 3 uur

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.