Opleidingen details CHE Transfer Sociale Studies

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Stagebegeleiding Speltherapie (ID nummer: 393911)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal

Van de praktijkbegeleider kan worden verwacht dat hij:

  • bereid is twee maal per maand een begeleidingsgesprek van een uur met de student te voeren;
  • informatie verstrekt over de taken en werkzaamheden die gedaan moeten worden;
  • de student feedback geeft over de wijze waarop hij zijn taak vervult;
  • de student sociaal-emotionele ondersteuning biedt in zijn functioneren als beroepspersoon;
  • de student zo vroeg mogelijk op de hoogte stelt van een eventueel onvoldoende functioneren;
  • in geval van stagnatie, zoals elders in deze nota verwoord, contact opneemt met de stagedocent;
  • schriftelijk feedback geeft op de verslagen.

Hoofdzaak is dat het gaat om hulpverlening aan een van de doelgroepen uit het werkveld van speltherapeuten. Daarbij gaat het om het werken binnen een organisatie (vanuit een team) onder (dagelijkse) leiding van een geregistreerde speltherapeut

 

Geregistreerde speltherapeuten
45
Nee
0
N.v.t.
0
Hoofdniveau
Speltherapie
Tijd09:00 - 13:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenEen locatie om stage te volgen mag zelf worden gekozen.

Post-hbo opleiding van Christelijke Hogeschool, unit Transfer Sociale Studies

Oude Kerkweg 100
6716 JS
EDE
Postbus 80
6710 BB
EDE
0318696300
Selecteer een bestand aub.