Opleidingen details TIAS Business School

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Masterclass Strategisch Management (ID nummer: 393774)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2181-9-2020 t/m 31-8-2021

Een scherpe oriëntatie op de strategische positionering en te volgen strategische koers.

Ingrijpende verschuivingen in de verhoudingen tussen de ‘civil society’, de markt en de overheid kenmerken het publieke en non-profit domein. In het verlengde daarvan vervagen ook de grenzen tussen de afgebakende functionele gebieden binnen deze organisaties.

Tegelijkertijd zien wij zowel een toenemende verzakelijking van de primaire processen als een toenemende aandacht voor vraagstukken rondom het creëren van publieke waarden door publieke en non-profit organisaties.

Deze ontwikkelingen vragen van veel publieke en non-profit organisaties een scherpe oriëntatie op de strategische positionering en de te volgen strategische koers.

Publieke organisaties staan continue voor de uitdaging de juiste balans te vinden tussen de wensen en eisen die gesteld worden vanuit de ‘civil society’, de markt en de overheid, en in deze context strategisch beleid te ontwikkelen en te implementeren.

De masterclass Strategisch Management geeft de deelnemers op een wetenschappelijke, maar ook praktische wijze, inzicht in de actuele kennis en het discours op het gebied van strategisch management én de implementatie van de strategie in de hiervoor geschetste context toegepast op ieder zijn eigen organisatie.


Leerdoelen

Deze masterclass stelt deelnemers in staat:

- De impact van maatschappelijke ontwikkelingen in combinatie met verschuivingen in de verhoudingen tussen ‘civil society’, markt en overheid te vertalen naar de eigen organisatie
- Zich de voor hun situatie geëigende methoden en technieken van strategisch management eigen te maken en toe te passen op de eigen organisatie
- De eigen organisatie te positioneren binnen een steeds veranderende maatschappelijke context
- Om te gaan met strategische dilemma’s en paradoxen

Deze masterclass geeft inzicht in de meervoudigheid van strategisch ‘beleid’ in een publieke organisatie. Duidelijk wordt hoe met strategisch management de dynamische ontwikkelingen in de omgeving van een organisatie worden verbonden met de eigen organisatie – en andersom. Je krijgt inzicht in de diverse aspecten en verschillende theoretische benaderingen van strategievorming.

Bovendien komt het scenario-denken als methodiek uitgebreid aan bod. Er is ruimschoots aandacht voor de impact van diverse maatschappelijke ontwikkelingen op de positionering en strategieformulering, vanuit de erkenning dat publieke en non-profit organisaties functioneren in een meervoudige en complexe context binnen het eerder genoemde spanningsveld van de ‘civil society’, de markt en de overheid. Steeds staat de eigenheid van het publieke en non-profit domein centraal. Speciale aandacht besteden de docenten aan het creëren van ‘draagvlak’ voor het te voeren strategisch beleid. Tevens gaan zij uitgebreid in op de implementatie van strategisch beleid en de hiermee dikwijls samenhangende veranderingen binnen de organisatie, die in de regel weerstand oproepen en alleen al om die reden aandacht vragen. Tenslotte komen de eisen aan de orde die al deze ontwikkelingen stellen aan de strategische competenties en het leiderschap van de manager en bestuurder in de publieke en non-profit sector op diverse momenten.

Literatuur

Wilkinson, A., & Kupers, R. (2013). Living the Futures. Harvard Business Review. 
Schoemaker, M. (2016). Hoofdstuk 11 Organiseren in werkgemeenschappen. Mensenorganisaties (pp. 183-195).
Schoemaker, M. Sociaal kapitaal als motor voor innovatie. (pp. 269-271). 


Daarnaast krijg je het boek 'Strategie Safari' van Mintzberg et.al. thuisgestuurd. Dit boek dient als achtergrond informatie, dus is het niet nodig om vooraf alles tot in detail te lezen.
 

Daarnaast levert men een case in die in-class verdere verdiping krijgt.

(Meerdaagse) Nascholing
3150
Tijd09:00 - 17:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

TIAS Business School is de business school van de Universiteit van Tilburg en de Technische Universiteit Eindhoven. TIAS Business School verzorgt post-experience onderwijs, gericht op managers en leidinggevenden in het bedrijfsleven, de overheid en de semi-overheid. TIAS Business School heeft de status van een aangewezen universiteit.

Warandelaan 2 Tias Building
5037 AB
Tilburg
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Tilburg
013-4668600
Selecteer een bestand aub.