Opleidingen details Psy-zo! Onderwijs

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie (ID nummer: 393713)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie10011-1-2021 t/m 10-1-2024
K&J/OG opleiding - behandeling 6511-1-2021 t/m 10-1-2024
K&J/OG opleiding - diagnostiek2511-1-2021 t/m 10-1-2024
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie6011-1-2021 t/m 10-1-2024
K&J/OG opleiding - overige taken1011-1-2021 t/m 10-1-2024

Inhoud: Uit onderzoek is onmiskenbaar naar voren gekomen dat in veel gevallen een protocollaire behandeling uit een oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een maatbehandeling. Tegelijkertijd is duidelijk dat (lang) niet alle patiënten (voldoende) opknappen van een protocollaire behandeling, dat er soms complicaties optreden in de behandeling en dat er (nog) niet voor alle stoornissen een wetenschappelijk gefundeerde protocollaire behandeling voorhanden is. Kennis en kunde op het gebied van probleemtaxatie en het ontwerpen van een geïndividualiseerd behandelplan blijft (voorlopig) dan ook noodzakelijk in de (cognitief-gedragstherapeutische) praktijk.

Het doel: De cursus heeft dan ook als uitgangspunt dat protocollaire behandeling en maatbehandelingen elkaar niet uitsluiten maar vaak kunnen en soms moeten aanvullen. De rode draad in en de doelstelling van de cursus is dan ook dat de cursisten:

1) De vaardigheden leren die nodig zijn een protocollaire behandeling adequaat uit te voeren en

2) In voorkomende gevallen het behandelplan zodanig kunnen aanpassen en een (deel)behandeling op maat kunnen ontwerpen en uitvoeren dat de kans op therapeutisch succes wordt geoptimaliseerd.

De nadruk in de cursus ligt dan ook meer op training van conceptuele èn procedurele vaardigheden dan op discussie en/of min of meer passieve kennisoverdracht. Centraal staat daarbij het model zoals weergegeven in het (nieuwe) Handboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie (Korrelboom & Ten Broeke, 2014).

Om deze doelstelling te bereiken heeft de cursus sterk het karakter van een training: vaardigheden worden besproken, gedemonstreerd en intensief geoefend, zowel plenair als in tweetallen. Bij de toetsing zal het accent dan ook liggen op de praktische vaardigheden van de cursist.

Voor wie: Maximaal 14 deelnemers. Personen met een Masteropleiding Sociale Wetenschappen of Geneeskunde (Psychiatrie) die de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie hebben afgerond.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
10
14
ja
3495
100
toetsing en evaluatie
Personen met een Masteropleiding Sociale Wetenschappen of Geneeskunde (Psychiatrie) die de basiscursus met goed gevolg Cognitieve Gedragstherapie hebben afgerond.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenZwolle

Tijd09:30 - 16:30
Locatie Groningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! Onderwijs is een instelling voor onderwijs en supervisie binnen het vakgebied GGZ. Dit onderwijs wordt aangeboden in de vorm van bij- en nascholing, supervisie en congressen.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.