Opleidingen details Hazolutions
Advanced Hazmat Life Support (ID nummer: 393447)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2 en 31218-6-2020 t/m 17-6-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Advanced Hazmat Life Support

De cursus Advanced HazMat Life Support (AHLS) handelt over de klinische gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Naast etiologie en incidentie wordt vooral ingegaan op herkenning en classificatie van klachten en symptomen in toxidromen en op algemene en specifieke (antidota) behandelprincipes van acute intoxicaties met gevaarlijke stoffen op de werkplek, milieu, hobby en in het huishouden. Het daartoe ontwikkelde AHLS algoritme is daarbij de leidraad.

Inhoud cursus

De cursist raakt tijdens de cursus Advanced HazMat Life Support bij Hazolutions bekend met de klinische gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Naast de vijf hoofdgroepen van gevaarlijke stoffen wordt aandacht besteed aan de drie hoofdgroepen van agentia die kunnen worden aangewend bij terroristische aanslagen. De cursus werkt vanuit de klachten en symptomen van de patiënt. Op basis hiervan kan een eerste indeling worden gemaakt en kan een eerste behandeling worden ingezet. Pas na identificatie van de stof kan definitieve behandeling worden gegeven. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan persoonlijke veiligheid en organisatie van de (pre)hospitale opvang van chemisch besmette patiënten. De cursus wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges en practica, en behandelt veel casuïstiek.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursus Advanced HazMat Life Support (AHLS) is de cursist in staat om:

  • De etiologie en incidentie van ongevallen met gevaarlijke stoffen te benoemen.
  • De verschillende niveaus van persoonlijke bescherming te benoemen.
  • De vijf toxidromen van gevaarlijke stoffen te benoemen.
  • Te handelen naar het toxicologisch paradigma.
  • De verschillende vormen van (vermeende) agentia te benoemen zoals deze bij terroristische aanslagen kunnen worden gebruikt.
  • De voorzorgsmaatregelen en (persoonlijke) bescherming te benoemen die zowel op de plaats incident als bij de eerste opvang in het ziekenhuis genomen moeten worden.
  • Van diverse stoffen aan te geven op welke orgaansystemen zij inwerken, dan wel op welke metabole processen deze stoffen ingrijpen op cellulair niveau.
  • Van een aantal antidota de indicaties, contra-indicaties en dosering te benoemen voor therapie bij acute intoxicatie met bepaalde gevaarlijke stoffen.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Programma AHLS zonder data.pdf17-2-2020 21:5868 KB
995
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een factuur op het aangegeven betaaladres. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.
Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAHLS Dec 2020

Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAHLS Nov 2020

Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAHLS Sept 2020

Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAHLS Apr 2020

De coöperatie Hazolutions Opleiding is actief binnen opleiding, training en oefening inzake gevaarlijke stoffen en CBRNe (chemische, biologische, radiologische, nucleaire en explosieve materialen) van geneeskundig en verplegend personeel inzake CBRNe incidenten.
De coöperatie verzorgt medische advisering, waaronder medisch-toxicologisch advisering aan geneeskundig en verplegend personeel inzake incidenten met gevaarlijke stoffen en CBRNe incidenten.

Burgemeester van Reenensingel 101
2803 PA
Gouda
Burgemeester van Reenensingel 101
2803 PA
Gouda
+31 (0)85 0657633