Nascholingsgegevens van de beroepsgroep:Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)