Opleidingen details Cure & Care Development

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

CGT basiscursus K&J Inleiding 30 uur (ID nummer: 393423)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen3019-5-2020 t/m 18-5-2021

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;

Theorieën over klassieke en operante conditionering en het cognitieve model;

Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;

Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;

Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en -analyses;

Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder tenminste registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures;

Na afloop van de cursus:

heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken en doen;

kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;

kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;

kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;

kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, evalueren en afsluiten;

kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden

Met deze kennis en vaardigheden kun je zelfstandig onder supervisie de leerprincipes van cognitieve gedragstherapie toepassen.

 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
8
14
 ja
Incompany
30
Toetsing
CRKBO
ISO
Aanmelding voor de cursus staat open voor wie:
A) afgeronde opleiding heeft in sociale wetenschappen of medicijnen en tevens
B) voldoende (volgens de normen van de VGCt) scholing heeft genoten in de vakken:
psychopathologie
persoonlijkheidsleer
leerpsychologie
gespreksvaardigheden en tevens
C) werkzaam is op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg op zo'n manier dat er regelmatig behandelcontacten plaatsvinden met patiënten.

Wie wel voldoet aan A, maar nog niet geheel aan B kan, nadat de basiscursus al is gestart, op eigen initiatief alsnog bijscholing volgen en examen afleggen in de ontbrekende vakken.
De derde voorwaarde (C) is in feite scherper dan de VGCt vereist. Voor de Vereniging hoeft men immers pas werkzaam te zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg na het voltooien van de basiscursus. De huidige opleiding stelt deze eis omdat wordt gemeend dat het vak het beste kan worden geleerd wanneer men al meteen ook in de praktijk werkzaam is.
Hoofdniveau
CGt Basis-introductiecrs
Tijd09:00 - 17:30
Locatie
OpmerkingenIncompany Seys Centra Malden

Tijd09:00 - 17:30
Locatie
OpmerkingenIncompany Seys Centra Malden

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.