Opleidingen details Combinatie Jeugdzorg

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Moreel Beraad: omgaan met morele vraagstukken/dilemma’s in de jeugdpraktijk (ID nummer: 393413)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie620-4-2020 t/m 19-10-2023
K&J/OG opleiding - overige taken320-4-2020 t/m 19-10-2023

Mag je weg kijken om (bijstand)gezinnen te steunen het hoofd boven water te  houden terwijl je weet dat er bijverdiend wordt? En zo ja, hoeveel dan precies?

Hoever gaat de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt als je ziet dat hij of zij beslissingen neemt, of juist niet neemt, die hem of haar of haar gezin zelf schaden?

Geef je je cliënt aan als die zich schuldig maakt aan fraude/criminaliteit?

Blijf je samen werken met een collega die een groot hart heeft voor de jeugdzorg maar privé een levensstijl heeft die daar niet mee te verenigen is?

Deze zeer concrete problemen waar vrijwel alle jeugdhulp organisaties in meer of mindere mate mee worstelen zijn in feite morele dilemma’s. Morele dilemma’s gaan over het moeten besluiten tussen twee alternatieven (twee ‘ kwade’ of twee ‘goede’ die je niet tegelijk kunt realiseren).

Besluiten nemen in de jeugdhulp is niet gemakkelijk. Regelmatig gaat het daarbij om situaties die van grote invloed kunnen zijn op het leven van jeugdigen en hun gezin terwijl de gevolgen van de besluiten niet goed zijn te overzien. Professionals zijn zich hier in sterke mate van bewust. Ze missen soms het houvast om te kunnen bepalen waar ze goed aan doen. 

Het moreel beraad is daarnaast een specifiek hulpmiddel voor situaties waarin sprake is van morele dilemma’s, d.w.z, als er een keuze moet worden gemaakt tussen verschillende mogelijkheden waarbij niet echt één goede oplossing is. Veelal spelen daarbij onuitgesproken waarden, normen of belangen een rol, die met elkaar in strijd zijn.

Leerdoel en leeruitkomst    

•          Deelnemers kunnen na de training morele dilemma’s beter herkennen en onderscheiden van problemen.

•          Daarbij leren ze niet meteen te oordelen over een situatie en naar oplossingen te zoeken, maar eerst te reflecteren op eigen               handelen en de achterliggende waarden en belangen.

•          Deelnemers kunnen de achtergrond en betekenis van het moreel beraad uitleggen en verwerven inzicht in moreel beraad en             het stappenplan hoe dit hen kan ondersteunen bij besluitvorming.

•         

 

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
12
16
ja
6,0
toetsing en evaluatie
nvt
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 15:30
LocatieVeldhoven (NL) (Toon kaart)

Jeugdzorgaanbieder in Zuid- Oost Brabant

Nuenenseweg 4
5631KB
Eindhoven
Postbus 1078
5602 BB
Eindhoven
0402451945
Selecteer een bestand aub.