Opleidingen details Instituut voor Onderwijs en Opleiden, AmsterdamUMC

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Advanced Life Support Provider Course (ID nummer: 393349)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2126-5-2020 t/m 5-5-2021

Na het doorlopen van de cursus reanimatie Advanced Life Support (ALS) is de cursist in staat om:

Leiding te geven aan een reanimatieteam

De essentie van specialistische reanimatiehandelingen aan te geven.

Deelvaardigheden als endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening uit te voeren.

Te participeren in een reanimatieteam met uitvoering van de bij zijn/haar taak behorende handelingen.

Leiding te geven aan een reanimatieteam.

Een reanimatie met toepassing van specialistische reanimatiehandelingen uit te voeren.

Interactie tussen de verschillende technieken te benoemen en de consequenties daarvan te overzien.

Op basis van reanimatiebevindingen een hypothese te vormen en daar consequenties aan te verbinden.

Therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap, etc.

(Meerdaagse) Nascholing
900
Voor interen deelnemers die verplicht onderdeel zijn van het reanimatieteam is een andere prijs van toepassing.
Tijd08:00 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Academisch Medisch Centrum
Beleid: Onderwijsraad AMC
Afdeling Onderwijssupport Taakgroep Faculty Development
Centrum of Evidence Based Education
uitvoering: afd. Bij- en nascholing

Academisch Medisch Centrum Meibergdreef 9
1105 AZ
Amsterdam
Postbus 22660
1100 DD
Amsterdam
020-5668651
Selecteer een bestand aub.