Opleidingen details Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziek Geneeskunde
Genees & Kunst 2020 (ID nummer: 392907)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3327-3-2020 t/m 26-3-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium met korte presentaties over diverse onderwerpen binnen de Dans- en Muziek Geneeskunde. Opzet is hetzelfde als eerdere Genees & Kunst symposia bijvoorbeeld:
Genees & Kunst 10 in Utrecht
Genees & Kunst 11 in Leiden
Genees & Kunst 12 in Nijmegen
Genees & Kunst 13 in Den Haag
Genees & Kunst 14 in Maastricht
Genees & Kunst 15 in Rotterdam
Genees & Kunst 16 in Zwolle
Genees & Kunst 17 in Tilburg
Genees & Kunst 18 in Den Haag

 

(Meerdaags) Congres
Bestand  
Programma.pdf13-2-2020 12:23162 KB
Herzien Programma 2021.docx10-2-2021 13:1319 KB
125
Deelname aan het symposium kost voor leden van de NVDMG €30
Niet-leden betalen € 125,-
Tijd13:00 - 19:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenJubileumsymposium

Vereniging voor artsen en psychologen Definitie:Dans- en muziekgeneeskunde richt zich op wetenschappelijk onderzoek van de gezonde functies en van de aandoeningen, somatisch dan wel psychisch, die een rol spelen bij het dansen respectievelijk musiceren, alsmede de pre¬ventie, diagnostiek en behandeling van die aandoeningen bij dansers en musici. Dans- en muziek¬geneeskunst is de praktische toepassing.Missie (betekent letterlijk: "roeping", dus wat ons beweegt): Op 1 april 2005 is de Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziek-Geneeskunde (NVDMG) opgericht door een groep huisartsen en medisch specialisten met als doel het:- verbreden en verdiepen van de belangstelling voor - en deskundigheid op het gebied van - de Geneeskunde en Geneeskunst voor Dansers en Musici,- bevorderen van onderlinge (ook sociaal-culturele) contacten van in dans en muziek geïnteresseerde artsen, psychologen, wetenschappers en paramedici,- bieden van een wetenschappelijk kader voor de dans- en muziekgeneeskunde,- bewaken van de kwaliteit van de dans- en muziekgeneeskunstVisie (letterlijk: "zienswijze", dus hoe we ons voorstellen onze roeping waar te maken): De vereniging vormt een platform waar artsen, psychologen, wetenschappers en paramedici met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Zij biedt door onderwijs, kennisoverdracht en bewustwording de mogelijkheid tot zinvolle therapiebepaling en wetenschappelijk onderzoek in de dans en muziekgeneeskunde en daarmee - indirect - een goede ondersteuning voor dansers en musici.

Ruiterpad 61
5275 LD
Den Dungen


0648938313