Opleidingen details IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Training consultatievaardigheden 2020 (ID nummer: 392674)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2320-4-2020 t/m 19-4-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

IKNL, lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), organiseert vier landelijke trainingen consultatievaardigheden. Tijdens deze trainingen leert de consulent het krachtenveld herkennen, waarin consultvrager, patiënt en naasten zich in de strijd tegen de ziekte bevinden. Met behulp van het explorerend gesprek leert de consulent de consultvraag te exploreren en een passend advies te formuleren.

Leerdoelen 

De consulent:  

  • kan de consultvraag adequaat exploreren en maakt daarbij gebruik van de interventies: procedurevoorstel, normaliseren, open vragen en reflecties / samenvattingen. 
  • kan een passend advies formuleren en adequaat ingaan op de reacties van de consultvrager naar aanleiding daarvan. 
  • is in staat te werken vanuit een attitude van openheid en respect voor de deskundigheid en mogelijke lacunes daarin van de consultvrager.  
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Meerdaagse) Nascholing
0
Tijd16:30 - 19:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd16:30 - 19:30
Locatie
OpmerkingenMarjolein Sarmiento Smeets

Tijd16:30 - 19:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMarjolein Sarmiento Smeets

Tijd16:30 - 19:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMarjolein Sarmiento Smeets

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is sinds januari 2011 een nieuwe organisatie waarin zeven regionale integrale kankercentra (IKC's) zijn gebundeld. Sinds januari 2104 is de laatste hierbij aangesloten. IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. De inzet is om de impact van kanker te reduceren en de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren. Iedere patiënt heeft recht op optimale oncologische en palliatieve zorg. Het samenwerken met zorgprofessionals en met de kennis, inzichten uit de data van de NKR bieden we handvatten om de zorg te verbeteren. Daarnaast ontwikkelt en implementeert IKNL beslissingsondersteunende toepassingen zoals predictiemodellen. Ook Oncoguide, waarin richtlijnen worden verrijkt met actuele data uit nationale en internationale databases en vertaald naar beslisbomen. De medisch specialist én de patiënt krijgen daardoor ter ondersteuning van hun besluitvormingsproces op de patiënt toegespitste informatie over de best passende behandeling volgens de laatste inzichten. IKNL draagt tevens nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van oncologische en palliatieve zorg. 
IKNL richt zich primair op de (para) medische zorgprofessionals, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de zorg.

IKNL locatie Utrecht Vergadercentrum Godebaldkwartier 419 (kantoor Janssoenborch, 8e verdieping) Utrecht
3511 DT
Utrecht
IKNL Utrecht Postbus 19079
3501 DB
Utrecht
088 234 6000