Opleidingen details 's Heeren Loo Zorggroep

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cursus Wzd-functionarissen (ID nummer: 392346)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie417-3-2020 t/m 16-3-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 0,517-3-2020 t/m 16-3-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek0,517-3-2020 t/m 16-3-2021
K&J/OG opleiding - overige taken117-3-2020 t/m 16-3-2021

Vanaf januari 2020 is de wet Zorg en dwang van toepassing en vervangt dan de Wet Bopz. Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de gehandicaptenzorg. Het is "nee, tenzij".

Artsen, GZ psychologen en Orthopedagoog-Generalisten zijn geoormerkt voor de rol als WZD functionaris, professional in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die een belangrijke rol vervult in het toezicht op keuzevrijheid in de zorg, (on)vrijwillige zorg en dwang.

Deze scholing gaat in op de praktijk van de WZD functionaris: wat staat er in de wet Zorg en dwang en hoe past de WZD functionaris dat toe in de praktijk? Wanneer is er sprake van onvrijwillige zorg en wanneer mag de cliënt zelf beslissen?

’s Heeren Loo heeft een eigen docententeam, dat ook betrokken is bij landelijke scholingen in de WZD, om de eigen WZD functionarissen voldoende kennis en inzicht bij te brengen om de verantwoordelijkheid te nemen inzake onvrijwillige zorg bij de cliënten binnen de instelling.

Naast het cursorisch gedeelte wordt aandacht besteed aan casuïstiek die door de deelnemers wordt ingebracht.

academici en HBO-ers
Studiedag
 Verdiepend
40
60
ja
0
4
Geen toetsing, wel evaluatie
Cursisten hebben de basiscursus WZD gevolgd en de e-learning WZD van 's Heeren Loo met goed gevolg afgelegd. Deze e-learning maakt geen deel uit van deze aanvraag.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenWegens Corona wordt de cursus nu online gegeven via Windows-Teams. Maximum aantal deelnemers per keer is 27, daarom meer uitvoeringen en de pauzes zijn korter geworden.

Tijd10:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenWegens Corona wordt de cursus nu online gegeven via Windows-Teams. Maximum aantal deelnemers per keer is 27, daarom meer uitvoeringen en de pauzes zijn korter geworden.

Tijd10:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenWegens Corona wordt de cursus nu online gegeven via Windows-Teams. Maximum aantal deelnemers per keer is 27, daarom meer uitvoeringen en de pauzes zijn korter geworden.

Tijd10:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenWegens Corona wordt de cursus nu online gegeven via Windows-Teams. Maximum aantal deelnemers per keer is 27, daarom meer uitvoeringen en de pauzes zijn korter geworden.

Tijd10:00 - 15:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd12:00 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

's Heeren Loo biedt in bijna heel Nederland ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. De ondersteuning is gevarieerd en op maat. Van enkele uren zorg/begeleiding thuis tot logeeropvang of intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. En van dagbesteding tot begeleide werkvormen. 's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen.

's Heeren Loo Berkenweg 11
3818 LA
Amersfoort
’s Heeren Loo Shared Service Center Postbus 1442
3800 BK
Amersfoort
033-4646001
Selecteer een bestand aub.