Opleidingen details Trimbos-instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop Rookvrije Start (ID nummer: 392302)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(2019 Categorie C) Scholing Verdieping algemene onderwerpen430-3-2020 t/m 29-3-2021
Scholing algemeen / overig (2016)430-3-2020 t/m 29-3-2021

In de workshop Rookvrije Start staat het oefenen met motiverende gespreksvoering over stoppen met roken en rookvrij blijven centraal. De workshop is een vervolg op de e-learning Rookvrije Start, waarin de theorie over (de risico’s van) roken aan bod komt en voorbeelden worden gegeven van hoe je hierover het gesprek aan kan gaan. In de workshop wordt dieper op deze gespreksvoering ingegaan en wordt uitgebreid geoefend met het motiverende stoppen-met-roken gesprek en het bespreken van rookvrij blijven.

De workshop Rookvrije Start is speciaal ontwikkeld voor de kraamzorg en de JGZ. In de workshop wordt het stoppen-met-roken gesprek dan ook vooral geoefend in situaties uit dit werkveld. De zorgprofessional ervaart wat hierin wel en niet werkt, en er worden handvatten aangereikt om ook dan met ouders het rookgedrag te bespreken. Aan het eind van de workshop is het de bedoeling dat de zorgprofessional weet hoe hij/zij een gesprek over rookgedrag kan voeren en heeft hij/zij ervaring opgedaan met het motiveren van ouders om te stoppen met roken en rookvrij te blijven.

In het Preventieakkoord is de volgende doelstelling opgenomen: “In 2020 zijn meer zorgverleners toegerust om motiverende gesprekken te voeren, vaker een stopadvies te geven en iemand door te verwijzen naar gespecialiseerde zorg en/of passende zorg en begeleiding in de buurt.”

Naar aanleiding van deze doelstelling is onder meer de Workshop Rookvrije Start ontwikkeld. Doel van deze workshop is om deelnemers handvatten aan te reiken voor en hen ervaring op te laten doen met het voeren van stoppen-met-roken gesprekken en het bespreken van rookvrij blijven op basis van motiverende gespreksvoering.

Na afloop van de workshop hebben deelnemers:

  • Gereflecteerd op welke rol zij als zorgprofessional kunnen hebben in het bespreken van stoppen met roken en rookvrij blijven.
  • Geleerd hoe ze een gesprek over stoppen met roken en een gesprek over rookvrij blijven kunnen starten;
  • Geleerd hoe ze ouders kunnen motiveren om te stoppen met roken en rookvrij te blijven;
  • Geleerd hoe ze ouders kunnen doorverwijzen voor ondersteuning bij het stoppen met roken en rookvrij blijven;
  • Ervaring opgedaan met het voeren van een stoppen-met-roken gesprek en het bespreken van rookvrij blijven.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
JeugdverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
LongverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
PraktijkverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
Per workshop €925 excl. BTW en reiskosten van de trainer.
Hoofdniveau
Cliëntgerichtheid
Informatie en communicatie
Tijd13:00 - 17:00
LocatieZoetermeer (NL) (Toon kaart)

Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut. Het doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Het zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Onze verworven kennis passen we toe in de praktijk van professionals in de GGZ en de verslavingszorg. Het Trimbos-instituut loopt voorop in de digitalisering van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en de uitbreiding van hulpverlening via internet.

 

Da Costakade 45
3521 VS
Utrecht
Postbus 725
3500 AS
Utrecht
030 29 71 172
Selecteer een bestand aub.