Opleidingen details Arkin Training en Ontwikkeling Amsterdam

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

PTSS diagnostiek en behandeling met Imaginaire Exposure en Imagery Rescripting (ID nummer: 392150)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen508-5-2020 t/m 7-5-2021

Achtergrond en opzet van deze cursus

De cursus is opgezet om deelnemers in staat te stellen cliënten met PTSS te diagnosticeren en te behandelen met Imaginaire Exposure (IE), Exposure in vivo, schrijf therapie en met Imagery Rescripting (ImRs). De nadruk ligt hierbij op de uitvoering van de interventies binnen de behandeling van PTSS. Het gedragstherapeutisch proces vormt de rode draad in de opzet. De literatuur en overige onderwerpen (bijv theorieën en comorbiditeit) zijn ondersteunend bij de uitvoering behandeling.

De cursus bestaat uit 8 dagen. Hiervoor is het een absolute noodzaak om dit in de praktijk te oefenen, zowel in de cursus als in de praktijk in de vorm van huiswerkopdrachten. Er is voldoende ruimte om vragen, waar men in de praktijk tegen aanloopt, te stellen.

 

Algemene leerdoelen 

Na afloop van de cursus: 

Algemeen

Is de cursist op de hoogte van verschillende richtlijnen voor PTSS en evidentie voor de traumagerichte behandeling van PTSS.

Is de cursist op de hoogte van (contra-) indicaties bij de behandeling van PTSS. 

Heeft de cursist kennis genomen van enkele theoretische modellen, die ten grondslag liggen aan PTSS behandelvormen en de evidentie voor deze modellen. 

Diagnostiek

Is de cursist op de op de hoogte van de ontwikkelingen in de DSM en van de verschillen tussen ICD10 ten opzichte van de ICD9. 

Kan de cursist de CAPS-5 afnemen.

CGT proces

Kan de cursist bij een PTSS behandeling de stappen in  het gedragstherapeutisch proces doorlopen, inclusief de evaluatie en beëindiging.

Agendaplanning in de zitting.

Kan de cursist een holistische theorie/casusconceptualisatie maken.

Is de cursist op de hoogte van interventies gericht op comorbide klachten. 

Behandeltechnieken

Is de cursist in staat om de rationale van de IE uit te leggen en de basistechniek van de imaginaire exposure toe te passen.

Is de cursist in staat om exposure in vivo en compound exposure uit te voeren.

Kent de cursist de theorie van de window of tolerance en kan de cursist technieken toe passen om de angst te reguleren.

Kan de cursist ImRs toepassen bij cliënten met PTSS.

Is de cursist op de hoogte van andere toepassingsmogelijkheden van ImRs.

Kan de cursist zichzelf en collega’s evalueren en feedback geven op IE en ImRs.

Protocol kortdurende schrijfopdrachten-interventieIs de cursist in staat het protocol kortdurende schrijfopdrachteninterventie als interventie toe te voegen aan de therapieHet maken.

academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
7
16
ja
0
50
toetsing en evaluatie
Doelgroep
Aanvangsniveau:
Basiskennis en vaardigheden CGT (bijv. basiscursus VGCt voor CGT of CGW of GZ-opleiding) en ervaring met cliënten met PTSS als gevolg van trauma’s in de kindertijd.
Niveau van de cursus:
Post-HBO / WO - Verbredend en verdiepend
VGCt-leden, Psychologen (GZ-psychologen, Klinisch Psychologen, eerste lijns psychologen), Psychiaters, Maatschappelijk werkers en Verpleegkundigen
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd09:00 - 16:00
Locatie Amsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Arkin is per 1 september ontstaan uit een fusie tussen JellinekMentrum en AMC de Meren. Arkin is in het leven geroepen om de cliënten van JellinekMentrum en AMC de Meren beter van dienst te zijn. Met de fusie ontstaat er meer samenhang tussen forensische psychiatrie, acute psychiatrie, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam.
 

Klaprozenweg 111
1033 NN
Amsterdam
Postbus 75848 t.n.v. Arkin Training en Ontwikkeling: h.p 1-16
1070 AV
Amsterdam
020-5905128
Selecteer een bestand aub.