Opleidingen details Nationale Intensive Care Evaluatie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

NICE Landelijke discussiebijeenkomst 2020 (ID nummer: 392144)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing NVN Intensive Care 425-6-2020 t/m 24-6-2021

Inleiding

Op de bijeenkomst, waarvoor alle aanleverende NICE-deelnemers zijn uitgenodigd, zal eerst in een plenaire bijeenkomst een overzicht een aantal relevante onderwerpen worden besproken.

Plenaire sessie

Zo zal in een plenaire sessie besproken worden wat de invloed is van chronische diagnosen en multi-morbiditeit op de uitkomsten van ICU patienten. Op welk moment in de behandeling weegt de verstoring van de acute fysiologie het zwaarst en wanneer gaat chronisch orgaanfalen een rol spelen (Acute versus chronische diagnosen). 

Parallelsessies/workshops

Na de pauzeverdelen de deelnemers zich in vier kleinere parallelsessies, waarbij vier onderwerpen werden besproken aan de hand van de NICE gegevens. Er zullen sessies zijn over:

  1. Cardiochirurgische patienten. In deze sessie zullen interessante bevinding uit onderzoek op NICE data van cardiochirurgische patienten met elkaar vergeleken worden. Hoe komt het dat jouw patienten een kortere behandelduur hebben dan die van mij? Wat is de voorspellende waarde van SOFA voor cardio-chirurgische patiënten. Deelnemers worden meegenomen in de verschillen die er bestaan tussen de centra. Er wordt verwacht dat de deelnemers ideeen krijgen om de kwaliteit van zorg te verbeteren in hun Eigen centrum.

  2. Pancreatitis. We zien het ziektebeeld gelukkig niet heel frequent, maar als er een patient op de ICU ligt, heft dat wel een enorme impact. In deze sessie worden resultaten van een onderzoek naar het volume effect en de sterfte onder pancreatitis patiënten gepresenteerd. Tevens worden resultaten binnen deze subpopulatie van de afzonderlijke IC’s met elkaar vergeleken.  Uiteraard wordt er verwacht dat de deelnemers meediscussieren en kunnen verklaren waarom de verschillen aanwezig zijn tussen de centra. 

  3. Capaciteitsregistratie. In deze sessie worden resultaten van de capaciteitsregistratie van afzonderlijke IC’s met elkaar vergeleken. De factoren die van invloed zijn op de ervaren werklast van verpleegkundige en de relatie tussen de geobserveerde werklast en de uitkomst van IC-patiënten wordt besproken. Tot slot wordt het nieuwe NICE zorgzwaarte model voor het eerst gepresenteerd. 

  4. Delta natrium. Kleine schimmelingen in zouten kunnen een enorm effect hebben. Iedereen weet dat een hyponatriemie niet te snel gecorrigeerd moet worden. Maar wat is "te snel"? En is een corrective van hoge natriumwaardes naar normal net zo kwalijk als een corrective van een laag natrium?. Met behulp van de NICE database kan je dit soort vragen observationeel bekijken. Evert de Jonge (LUMC) heft dit gedaan en zal de resulatten van zijn onderzoek presenteren.

Lunch

Algemene ziekenhuizen op een rij. Hier zullen alle resultaten en uitkomsten van de verschillende ICU's transparent en open gediscussieerd worden. De sterfte in het ene ziekenhuis is hoger dan dat in het andere ziekenhuis, hoe komt dat? Sommige ziekenhuizen nemen opvallend veel neurotrauma's op, klopt dat wel? Hoe komt het dat de SOFA-score in het ene ziekenhuis zo veel hoger zijn dan in het andere ziekenhuis?

Datakwaliteit en prijs voor de beste datakwaliteit. Ziekenhuizen doen echt zeer veel moeite om hun gegeven op gevalideerde wijze in de database van NICE te krijgen. Dit is echt enorm bijzonder en hiervoor moeten alle ICUs complimenten krijgen. Maar .... er kan er maar een de beste zijn. Een ziekenhuis heeft de beste datakwaliteit en de minste afwijkingen in uitkomstmaten. Wie is het dit jaar? 

Afsluiting en informele borrel

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
AmbulancezorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Intensive CareVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4
(Meerdaags) Congres
0
Stichting NICE draagt de kosten zelf, er zijn geen sponsorgelden of bijdrages van deelnemers.
Hoofdniveau
Neuro-IC
Tijd09:30 - 15:30
LocatieNieuwegein (NL) (Toon kaart)

NICE staat voor Nationale Intensive Care Evaluatie en omvat een continue, complete registratie van alle opgenomen patiënten in de intensive care van de deelnemende afdelingen. NICE is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht door de beroepsgroep (intensivisten) in samenwerking met het CBO en de afdeling Klinische Informatiekunde (AMC).

secretaris DW de Lange UMC Utrecht kamer F06.139 Heidelberglaan 100
3584 CX
Utrecht
Stichting NICE p/a secretariaat Stichting NICE t.a.v. Mw. G.A. van Velzen Academisch Medisch Centrum kamer J1B-125 Postbus 23640
1100 EC
Amsterdam
020-5667647
Selecteer een bestand aub.