Opleidingen details Basic Trust Opleidingen BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

videofeedbackbehandeling bij trauma en traumatische gehechtheid (ID nummer: 392060)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Bij- en nascholing189-1-2020 t/m 8-1-2021

In de Databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut is de Basic Trustmethode erkend en opgenomen als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’.

De Basic Trustmethode is een kortdurende interventie voor kinderen van 0 tot 18 jaar met gedrags- en/of emotionele problematiek, in gezinnen of in (semi-)residentiële voorzieningen, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie, ofwel een tekort aan basisvertrouwen. 

In de methode wordt gewerkt met video-opnamen van de opvoeder-kind interactie. Een video-opname is bij uitstek geschikt om te ontdekken wat het kind nodig heeft en hoe opvoeders daarop aan kunnen sluiten. De specifieke interventies die tijdens het bekijken en bespreken van de video opname aan de orde komen zijn bedoeld om het basisvertrouwen en de stressregulatie van het kind te verbeteren en de gehechtheidsrelatie tussen opvoeder en kind te verstevigen. 

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de Basic Trustmethode op de mate van gehechtheid, in het bijzonder de effecten op gedesorganiseerde gehechtheid,  zijn positief.

De training is gebaseerd op de Basic Trustmethode en leert de cursist gebruik te maken van video feedbackbehandeling bij de behandeling en preventie van problematische gehechtheid. Centraal staat dat problematische gehechtheid tussen kind en opvoeder kan veranderen door positieve ervaringen tussen kind en opvoeder en dat dit vervolgens positieve invloed heeft op emotionele en/of gedragsproblematiek bij het kind. Dit vereist van opvoeders meer dan de gebruikelijke sensitiviteit, voorspelbaarheid en beschikbaarheid wat eigen gemaakt kan worden door op gehechtheid gerichte video feedbackbehandeling. 

Na afloop van de training:

  • herkent u hechtingsproblematiek of het risico daarop
  • beschikt u over vaardigheden voor de uitvoering van video feedbackbehandeling bij problematische gehechtheid of de preventie daarvan

Subdoelen:

  • u verwerft kennis m.b.t. problematische gehechtheid - noodzakelijk voor de begeleiding
  • u kunt opvoeding- of begeleidingssituaties op microniveau analyseren
  • u beschikt over vaardigheden voor bespreking van een video-opname met opvoeders/begeleiders/pedagogisch medewerkers/leerkrachten 
  • u bent in staat om beter contact met opvoeders/kinderen/bewoners te leggen.
  • u weet wanneer video feedbackbehandeling geïndiceerd is.
  • u maakt kennis met enkele diagnostische middelen voor het bepalen van een problematische gehechtheid.
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
7
14
995,00
18
toetsing en evaluatie
ja
Doelgroep
SKJ geregistreerde jeugdprofessionals, psychologen, orthopedagogen, GZ-psychologen, orthopedagogen-generalist, klinisch psychologen, psychotherapeuten

.
Type cursus/nascholing (1 jaar) tarief €185,- (excl. BTW)
 Ja
Tijd10:00 - 16:30
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:30
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:30
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)

Basic Trust is een landelijke organisatie gespecialiseerd in het herstellen of ontwikkelen van basisvertrouwen oftewel een veilige hechting bij kinderen en jongeren. Een tekort of gebrek aan basisvertrouwen ligt meestal ten grondslag aan de (emotionele en gedrags-)symptomen die het kind laat zien.
Kinderen en jongeren kunnen zich herstellen van moeilijke en pijnlijke ervaringen.
Voor dit herstel is de houding en de communicatie van de opvoeders met het kind van cruciaal belang. Dit vraagt van opvoeders specifieke kennis en vaardigheden. Basic Trust ondersteunt en traint opvoeders daarin. Naast behandelingen hebben wij een uitgebreid trainigsaanbod voor zorgprofessionals op het gebied van behandeling en diagnostiek bij hechtingsproblematiek of angstproblematiek. 

 

Singel 232
3311 KV
Dordrecht
088 227 40 00
Selecteer een bestand aub.