Opleidingen details NHLStenden Hogeschool, Kenniscentrum Zorg en Welzijn 2de account

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

N=1 Inleiding in N=1 effect onderzoek (ID nummer: 392052)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd97-2-2020 t/m 6-2-2021

Wat kun je met de systemische N=1?
¦¦
Evalueren van een behandeling of interventie: op individueel niveau
Door relevante gedragskenmerken van de cliënt meerdere malen (voor, tijdens en na een interventie) te meten, kan de ontwikkeling van dat gedrag gevolgd worden. De verschillen kunnen op betekenisvolheid worden getoetst door middel van statistische toetsen, die eenvoudig uitgevoerd kunnen worden met behulp van speciaal ontwikkelde software. Dit is ondersteunend bij het bepalen of en in welke mate een interventie heeft gewerkt.
¦¦
Bijsturen van de behandeling/interventie: maatwerk
Omdat een cliënt systematisch wordt gevolgd, wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling van de cliënt. Dit kan aanknopingspunten bieden voor aanpassingen van de interventie. De resultaten uit een vragenlijst/meetinstrument kunnen een basis voor gesprek zijn met de cliënt en diens netwerk, om te kijken of de gekozen interventie kan worden voortgezet, aangepast of afgesloten. Ook bij gebruik van evidence-based interventies – die niet altijd op elke cliënt het gewenste effect hebben – is door gebruik van de N=1 methode maatwerk mogelijk.

¦
Kwaliteitsinstrument voor professioneel handelen
Door de professional inzicht te geven in hoeverre een interventie aanslaat, is bijsturing van de interventie mogelijk, maar kan de N=1 methode ook als een kwaliteitsinstrument worden gezien voor het eigen (professioneel) handelen.
¦¦
Evalueren van een behandeling of interventie: op groepsniveau
Wanneer er meerdere cliënten systematisch worden gevolgd en een zelfde soort interventie volgen, dan kunnen de N=1 metingen ‘gestapeld’ worden. Hierdoor kunnen gegevens op het niveau van een groep geanalyseerd worden en kan de algemene impact van de interventie zichtbaar worden.
¦¦
Het sociale netwerk inzetten in het behandelproces
Het netwerk kan op meerdere momenten betrokken worden binnen de N=1 methode. Netwerkleden kunnen voor, tijdens en na de interventie gegevens verzamelen, door het meetinstrument in te vullen. Zo krijgt de behandelaar informatie over hoe het gedrag van de cliënt zich ontwikkelt. Daarnaast kunnen netwerkleden helpen de vraag van de cliënt te verhelderen, door aan te geven hoe zij het gedrag van de cliënt ervaren en mee te denken in wat er nodig is om dat gedrag te veranderen. Tevens kan het netwerk helpen een meetinstrument te kiezen dat goed past bij de doelstelling van de interventie. Het meetinstrument wordt bij een N=1 samengesteld op basis van individuele gedragskenmerken, die betrekking hebben op de persoonlijke doelen van de cliënt. Netwerkleden kennen de cliënt vaak goed en maken de cliënt mee buiten de behandelsetting. Zij hebben daardoor zicht op welke gedragskenmerken relevant zijn om te volgen.
¦¦
Het versterken van het netwerk (netwerkactivatie)
Door het netwerk van een cliënt te betrekken bij de interventie wordt het netwerk geactiveerd en wordt de interventie beter ingebed. Netwerkleden kunnen zich bewust worden van hoe zij zelf een (actievere) rol kunnen spelen bij de gedragsverandering van de cliënt. Andersom kunnen cliënten zich ervan bewust worden dat zij netwerkleden actief kunnen vragen om hen te ondersteunen.
¦¦
Netwerkactivatie als de interventie
Daarnaast kan het netwerk ook binnen de interventie actief een rol toebedeeld krijgen. Onderstaand kader geeft hiervan een voorbeeld.
¦¦
Efficiëntie
Door de systematische metingen en inzet van het netwerk, wordt de continuïteit van de interventie gewaarborgd. Ook de mogelijkheden van bijsturing van de interventie, het leveren van maatwerk, de inzet van het netwerk, borging en nazorg van de interventie zorgen ervoor dat een interventie kosteneffectief en -efficiënt is.
De N=1 methode kan gebruikt worden als een handzame methode om zowel interventies te kunnen evalueren en bij te sturen, als interventies te versterken door het betrekken en activeren van het netwerk van de cliënt

 

 

Vaktherapeuten in het bezit van een afgeronde opleiding in een van de vaktherapeutische beroepen.
6
Ja
3
literatuurstudie (126 blz)
295
Bestand 
Programma N=1.docx339 KB
Hoofdniveau
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenN=1

Het Kenniscentrum Zorg en Welzijn van de NHLStenden verzorgt

onderzoek en advies op het gebied van strategische, tactische en operationele vraagstukken in de zorg- en welzijnssector. Deze trajecten worden uitgevoerd door docenten en medewerkers van de NHLStenden

, soms met hulp van studenten. Inmiddels heeft het kenniscentrum een intensieve relatie met het werkveld opgebouwd.

Rengerslaan 10
8917 DD
Leeuwarden
Ter attentie van Kenniscentrum Zorg en Welzijn Postbus 1080
8900 CB
Leeuwarden
058-2512060
Selecteer een bestand aub.