Opleidingen details Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

RECERTIFICATION COURSE (ID nummer: 391848)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing NVN Intensive Care 628-9-2020 t/m 27-9-2021

Hercertificeren

Na 4 jaar verloopt de APLS® en na  5 jaar de EPLS®  "providerstatus".

Indien u uw certificaat en daarbij uw "providerstatus" wilt vernieuwen en tegelijkertijd uw kennis en vaardigheid op het gebied van spoedeisende geneeskunde bij kinderen wilt opfrissen en updaten, biedt de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen twee mogelijkheden:

1. opnieuw volgen van de gehele APLS® of EPALS® cursus, of
2. het volgen van de ééndaagse herhalingscursus, de RCC (ReCertification Course).

De RCC is een samenwerkingsproject tussen de SHK en de Advanced Life Support Group in Manchester, UK. De inhoud van de Nederlandse versie van de cursus is volledig aangepast aan de Nederlandse praktijk.

De RCC duurt één dag van ongeveer tien lesuren, inclusief verplichte kandidatenevaluatie (testingstations). De cursus is gericht op de herkenning en eerste opvang van ernstig zieke en zwaargewonde kinderen alsmede kinderreanimatie in de engere zin van het woord. Naast een gering aantal lectures en vaardigheidsonderwijs wordt een groot deel van de cursustijd besteed aan scenario-onderwijs. De cursus wordt afgesloten met een aantal testingstations waarvoor de kandidaat moet slagen om het APLS® of EPALS® certificaat te behalen. De faculty van deze cursus bestaat uit de meest ervaren APLS® en EPALS® instructeurs en iedere cursist krijgt één van deze instructeurs als mentor.

De cursisten dienen voor aanvang van de cursus de nieuwste editie van het betreffende (APLS® of EPALS®) cursusboek te bestuderen. Verwacht wordt dat de aangegeven stof vóór de cursus is doorgenomen. Daarnaast wordt verwacht dat de cursisten de vaardigheden, noodzakelijk voor basic life support bij kinderen en zuigelingen, beheersen. Dit essentiële onderdeel van kinderreanimatie wordt tijdens de cursus niet geoefend, wel getest. Geadviseerd wordt om BLS vóór de cursus in uw eigen ziekenhuis voldoende te oefenen.

Het niveau van de kandidatenevaluatie is in principe hetzelfde als dat bij de betreffende gewone APLS® - of EPALS® cursus. Alle cursisten volgen hetzelfde programma, echter APLS® en EPALS® providers leggen verschillende schriftelijke examens af.

De opzet van de APLS® en EPALS® cursus is u bekend van uw vorige ervaring met de APLS® of EPLS® cursus. Echter de inhoud van deze cursussen is in de afgelopen jaren verder ontwikkeld.

U kunt maar éénmaal aan een RCC cursus deelnemen. Daarna dient de APLS- of EPALS-providercursus opnieuw gevolgd te worden .

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
AmbulancezorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Intensive CareVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5
(Meerdaagse) Nascholing
595
Het bijbehorende cursusboek dient de cursist zelf aan te schaffen.
Hoofdniveau
Overig
Tijd08:00 - 18:30
LocatieRiel (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 18:30
LocatieRiel (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 18:30
LocatieRiel (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 18:30
LocatieRiel (NL) (Toon kaart)

-

Alphenseweg 2H
5133 NE
Riel
0
Selecteer een bestand aub.