Opleidingen details EFTiN B.V.

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Masterclass Emotion-Focused-Therapy for Generalized Anxiety Disorder (ID nummer: 391818)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Onlangs verscheen het boek "Emotion-Focused Therapy for Generalized Anxiety", geschreven door Jeanne Watson en Les Greenberg. Hierin wordt mooi beschreven hoe gegeneraliseerde angststoornis (GAS) kan ontstaan en oe de clienten met Emotion-Focused Therapy stap voor stap geholpen kunnen worden.

GAS staat bekend als een hardnekkige aandoening die vaak niet goed reageert op therapie en veel terugval laat zien. Ook wordt duidelijk dat de diagnose vaak wordt gemist en ten onrechte de diagnose depressie of cluster C - persoonlijheidsstoornis wordt vastgesteld. GAS wordt gekenmerkt door een bijna constante bezorgdheid en angst, samen met intense gevoelens van schaamte en wanhoop, die leiden tot constant piekeren en ernstig psychisch lijden. Uiteindelijk leidt dit alles tot totale uitputting en depressie.

Emotion Focused Therapie is bijzonder geschikt om de maladaptieve 'emotion schemes' die aan de grondslag liggen van een gegeneraliseerde angststoornis aan te pakken en om clienten te helpen een blijvende en positieve verandering aan te brengen in deze pijnlijke problematiek.

In deze workshop wordt gewerkt met die EFT-methodieken die specifiek voor deze clienten zo werkzaam zijn. Je leert het onstaan van GAS bij je client begrijpen en invoelen, waardoor het werken met 'the worrier'in de 'worry-split' - waar het net weer ander gaat dan bij de 'the critic' - centraal komt te staan. Vervolgens zullen de 'empty chair' bij 'unfinished business' en 'self-soothing' essentieel blijken te zijn om deze clienten vooruit te helpen bij hun diepgewortelde pijn, angst en hechtingswonden, op weg naar integratie, heling en zelf-actualisatie.

academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
14
22
Euro 525,00
16
Geen toetsing, wel evaluatie
ja
nee
Type cursus/nascholing (1 jaar) tarief €185,- (excl. BTW)
 Ja
Tijd09:30 - 17:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

EFTiN is hét opleidingsinstituut in Nederland op het gebied van Emotion Focused Therapy. Het doel van EFTiN is om behandelaren en therapeuten in Nederland te inspireren en laten ervaren wat de kracht is van EFT.

Prof. Dr. Dorgelolaan 40
5613 AM
Eindhoven
040-2492232
Selecteer een bestand aub.