Opleidingen details King nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Beroepsethiek (ID nummer: 391799)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1318-3-2020 t/m 17-3-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie718-3-2020 t/m 17-3-2023
K&J/OG opleiding - overige taken1318-3-2020 t/m 17-3-2023

De cursist is op de hoogte van het relevante beroepsethische en juridische kader als behorend tot de professionele standaard voor Orthopedagoog generalist en K&J psychologen. En kan daarnaar handelen op een zorgvuldige en verantwoorde manier, zodat deze in staat is daarvan verantwoording af te leggen. De cursist is ook in staat daarop te reflecteren.

Subdoelen:

  • De cursist weet wie zijn client is en kan onderscheid maken tussen de verschillende client- en opdrachtrelaties in de jeugdhulp, onderwijs en jeugdbescherming
  • De cursist kan zijn rol bepalen en zorgvuldige afwegingen maken als het gaat om het vervullen van meerdere rollen
  • De cursist is in staat om te handelen op basis van professionele autonomie en verantwoordelijkheid. Is op de hoogte van de geldende professionele standaard.
  • De cursist kent de beroepsethische en juridische regels het gaat om minderjarige cliënten en ouders als wettelijk vertegenwoordigers en ouders zonder gezag.
  • De cursist is op de hoogte van privacy en beroepsgeheim en de uitzonderingen daarop. De cursist weet daarmee om te gaan in het kader van samenwerking en het delen van gegevens.
  • De cursist is bekend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ende verhouding tot de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Jeugdwet.
  • De cursist kent de eisen die aan verslaglegging, dossiervoering en bewaartermijn worden gesteld. Kan de eisen die vanuit privacy en beroepsgeheim aan het omgaan met digitale dossiers worden gesteld in de praktijk toepassen. Kent ook de rechten van minderjarige cliënten en ouders met betrekking tot het dossier.
  • De cursist is op de hoogte van de Algemene Standaard Testgebruik NIP en wat deze betekent voor testgebruik en rapportages.
  • De cursist is bekend met het Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en kan dit toepassen in de praktijk. Is op de hoogte van de overig meldrechten en de spreekplicht ten opzichte van de gezinsvoogd/jeugdbeschermer.
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
12
16
ja
410
12
toetsing en evaluatie
Niet van toepassing
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:45
LocatieAmsterdam nog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Sint Willibrordusdwarsstraat 4
1074XG
Amsterdam
0643438267
Selecteer een bestand aub.