Opleidingen details ICZO vzw

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ICZO - pijn seminarie voor kinesitherapeuten (ID nummer: 391567)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemeen kinesitherapeutisch415-3-2020 t/m 31-12-2020

Definitie:

Een onplezierige sensorische en emotionele gewaarwording geassocieerd met actuele of potentiële weefsel beschadiging, of beschreven in termen van beschadiging

 

Chronische pijn kan eenvoudig omschreven worden als pijn die meer dan zes maanden aanhoudt en die een invaliderend karakter heef top de fysieke en mentale eigenschappen van de persoon.
In België zou 8,5 % of 938.000 personen te kampen hebben met aanhoudende pijnen, dikwijls verspreid over het lichaam en meestal toenemend in de tijd.

In de laatste decennia heeft de wetenschap rond pijn en pijnfysiologie enorme stappen voorwaarts gezet in het begrijpen van processen die pijn kunnen uitbreiden en in stand houden.
Dit heeft geleid tot een meer efficiëntere en multidisciplinaire aanpak van de pijn.
Toch blijft het voor chronische pijnpatiënt dikwijls een doolhof om de weg te vinden naar de meest adequate therapievormen en de meest adequate therapeuten.
Therapeuten  met een diepe achtergrondkennis van de pijnfysiologie en werkend met adequate technieken en begeleiding zijn zeker de beste toegangspoort.

In dit congres wordt een klinisch werkmodel voorgelegd dat als uitgangsbasis gebruikt kan worden door de therapeut die bereid is zijn kennis op vlak van pijnfysiologie om te zetten in een totale en open benadering, zowel op, het vlak van practische interventies als op het vlak van coaching en begeleiding.

 

Doerlstellingen:

De vier pijlers van de pijn als klinisch assessment model.

In deze lezing wordt een “pijnklinisch assessment- en behandelmethodiek aangereikt.
Belangrijk bij pijn is, naast anamnese en bewegingsanalyse, een assessment van het perifeer en centraal zenuwstelsel van groot belang. Daardoor krijgt de therapeut inzicht in het gedrag van perifere zenuwen (al of niet inflammatoir, neuropathie e.a..), het ruggenmerg (centrale sensitisatie) en hersenfuncties (centrale pijn).
Zowel anamnese focussen op de 4 pijlers van de pijn: somatisch zenuwstelsel, autonoom zenuwstelsel, centraal zenuwstelsel en psycho-emotionele pijler.
Neurodynamische en neuro-modulatie technieken kunnen gebruikt worden om disfuncties in die 4 pijlers gunstig te beïnvloeden.

 

Tinnitus: een behandelperspectief steunend op de vier pijlers  van de pijn”

Tinnitus is het ervaren van geluid dat zijn oorsprong niet buiten het lichaam vindt.
1 op 200 mensen vermelden tinnitus als een slopend probleem. Een exacte prevalentie is niet gekend omwille van het multifactorieel karakter van de aandoening, maar wordt geschat op 17% van de bevolking.Velen krijgen bij de arts het advies ‘er te leren mee leven’, wat vaak tot depressie, angst, slaapstoornissen, en sociale isolatie leidt.Wanneer we echter dit probleem uiteenrafelen en uitzetten in de 4 pijlers van de pijn, kunnen we de meest beïnvloedende factoren bepalen en deze behandelen.Pijn is immers volgens de definitie van het IASP: ‘Een onplezierige sensorische en emotionele gewaarwording geassocieerd met actuele of potentie¬®le weefsel beschadiging, of beschreven in termen van beschadiging’, waaronder we tinnitus dus ook kunnen catalogeren. In deze lezing wordt beschreven op welke van de 4 pijlers je met manuele technieken invloed kunt uitoefenen en zo de levenskwaliteit van patiënten met tinnitus kunt verbeteren.

 

Judith Sercu en Nico Pauly
2
100
 
 
Tijd09:00 - 14:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

ICZO heeft een ruim aanbod aan trainingen en cursussen, voor diverse (para)medische en medisch opgeleide doelgroepen.

* ICZO richt zich op de gezondheidssector van medici en paramedici die zich verder wensen te specialiseren en bij te scholen binnen hun eigen beroep.
* ICZO biedt permanente vorming, nascholingen, cursussen aan, zoals taping, Pilates, manuele therapie, stabilisatieoefeningen, zachte haken technieken, ..
* ICZO zorgt voor een "breed-spectrum" aanbod en staat open voor alle initiatieven

Mandenmakersstraat 15
9700
Oudenaarde
055 456120
Selecteer een bestand aub.