Opleidingen details CardioVasculair Onderwijs Instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Infectieuze endocarditis (ID nummer: 391554)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Cardiologie615-5-2020 t/m 14-5-2021

Infectieuze endocarditis

Infectieuze endocarditis (IE) is een vaak fatale cardiale aandoening met sterfte van ongeveer 20%. De meeste IE patiënten blijven symptomatisch, en hun kwaliteit van leven is sterk verminderd.

Kort geleden heeft een multidisciplinaire NVVC werkgroep de Europese IE aanbevelingen getoetst op hun toepasbaarheid, en waar nodig aangepast. Daarnaast is voorgesteld om de aanwezigheid en inzet van het multidisciplinaire IE team in de 16 cardio-thoracale centra tot kwaliteitsindicator te benoemen. Bovendien bestaat het voornemen om te komen tot een landelijke registratie van alle IE patiënten door de Nederlandse Hart Registratie, en zijn er initiatieven voor een gestructureerd onderzoeksprogramma.

Het symposium is vooral gericht op cardiologen, AIOS en onderzoekers met specifieke belangstelling voor IE, en op alle deelnemers aan de IE teams in de grote centra. Hartchirurgen, medische microbiologen en internisten/infectiologen zullen in ruime mate vertegenwoordigd zijn.

Correcte preventie en diagnostiek, geëigende beeldvormende technieken, het bespreken van IE patiënten in een multidisciplinair “Endocarditis Team” en de registratie van het klinisch beloop van alle Nederlandse IE patiënten moeten leiden tot een betere behandeling en lagere sterfte. Het interactieve en multidisciplinaire symposium op 15 mei is een belangrijke stap in die richting.

Steven Chamuleau en Wilco Tanis, programmaleiders

(Meerdaagse) Nascholing
276
Dr. W. Tanis en Prof. dr. S.A.J. Chamuleau
Hoofdniveau
Cardiologie
Overig
Tijd19:30 - 21:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Het Cardiovasculair Onderwijs Instituut, opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland en de Nederlandse Hartstichting, coordineert en initieert (na)scholing gericht op handhaving en verhoging van de kwaliteit van het medisch handelen op het terrein van hart- en vaatziekten in Nederland.

Moreelsepark 1
3511 EP
Utrecht
Postbus 19192
3501 DD
Utrecht
030-2345001
Selecteer een bestand aub.