Opleidingen details Nederlandse Brandwonden Stichting

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Emergency Management of Severe Burns (ID nummer: 391480)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing NVN Intensive Care 611-3-2020 t/m 10-3-2021

 Tijdens deze intensieve ééndaagse training leer je hoe je ernstige brandwondenpatiënten volgens protocol opvangt en behandelt.

Patiënten met ernstige brandwonden worden in Nederland vrijwel altijd eerst naar het dichtstbijzijnde algemene ziekenhuis gebracht. Daar vindt dan de acute behandeling plaats. Indien nodig volgt verwijzing naar één van de drie brandwondencentra (Groningen, Beverwijk of Rotterdam). Het is van het grootste belang dat artsen en verpleegkundigen die zich met de primaire opvang van traumapatiënten bezighouden, opgeleid worden in de opvang van brandwondenpatiënten. Dit geldt ook voor artsen werkzaam in rampgebieden of in geïsoleerde omstandigheden. Tijdens de cursus ‘Emergency Management of Severe Burns’ (EMSB) leren artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen hoe patiënten met ernstige brandwonden volgens de ABCDE-methode opgevangen en behandeld moeten worden.

De instructeurs en coördinatoren zijn allen ervaren artsen en verpleegkundigen op het gebied van brandwondenzorg en spoedeisende hulp. De groep bestaat uit maximaal 24 cursisten.  De cursus bestaat naast een theoretische gedeelte (dat vooraf thuis bestudeerd dient te worden) uit een groot deel met praktische oefeningen.

De cursus bestaat uit

Een theoretisch deel met veel aandacht voor de medische achtergronden. In een achttal korte lezingen worden de medische aspecten van de acute brandwondenzorg behandeld.

Interactieve discussies: in discussiegroepjes worden specifieke onderwerpen en casussen uitgediept.

Praktijk: middels vijf skill-stations worden onder begeleiding van deskundigen de noodzakelijke praktische vaardigheden geoefend. Praktische toepassing van de leerstof vindt plaats tijdens simulaties met Lotuspatiënten. Het praktijkgedeelte wordt afgesloten met een examen tijdens de behandeling van een gesimuleerd ongeval.

 

(Meerdaagse) Nascholing
410
Hoofdniveau
Overig
Tijd08:00 - 17:40
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 17:40
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 17:40
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 17:40
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 17:40
LocatieHilversum (NL) (Toon kaart)

Op 16 juli 1971 werd de Nederlandse Brandwonden Stichting opgericht. De initiatiefnemers waren prof.dr. R.P. Hermans en prof.dr. A.J.C. Huffstadt. De brandwonden Stichting had toen als doelstelling: 'het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek inzake de behandeling van brandwonden'.
Kort na de oprichting besloot het bestuur van de Nederlandse Brandwonden Stichting de doelstellingen uit te breiden. Momenteel zijn de drie doelstellingen van de Stichting:
- Het verbeteren van de behandeling, verpleging, verzorging van en hulpverlening aan personen met brandwonden;
- Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden;
- Het bevorderen van preventie van brandwonden.
De Brandwonden Stichting heeft bijgedragen aan de oprichting van de drie brandwondencentra: Beverwijk in 1973, Groningen in 1979 en Rotterdam in 1986. In Rotterdam bestond al een brandwondenafdeling sinds 1976.

Zeestraat 29
1941 AJ
Beverwijk
Postbus 1015
1940 EA
Beverwijk
(0251) 27 55 55
Selecteer een bestand aub.