Opleidingen details Q3

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers (ID nummer: 391378)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 346-4-2020 t/m 5-4-2021

Nascholing De Medisch Specialist 2025: samen werken aan een heldere koers

Om kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen leveren, komt de focus steeds nadrukkelijker op samenwerking te liggen. Zo wordt het belang van teamkwaliteitsvisitatie, gericht op het functioneren van een vakgroep/maatschap ter bevordering van de kwaliteit van zorg, onderstreept¹, en wordt de term GFMS geïntroduceerd², waarbij het van belang wordt geacht dat andere vakgroepen en medewerkers hun mening geven over een groep. Het recent gepresenteerde Visiedocument van de Federatie Medisch Specialisten³ onderstreept het belang van samenwerken voor de toekomst en stelt dat in 2025 ‘in teams en tussen zorgprofessionals sprake is van een cultuur waar men elkaar aanspreekt op kwaliteit, doelmatigheid en gedrag’. Vandaar deze scholing, specifiek gericht op samenwerking- en communicatieve competenties/vaardigheden van een groep met de belangrijkste partners.

Wanneer

  • om inzicht te krijgen in het beeld dat een maatschap of vakgroep van zichzelf heeft als samenwerkingspartner
  • als men wilt weten op welke punten dit beeld overeenkomt met dan wel afwijkt van de mening die belangrijke anderen over de maatschap / vakgroep hebben
  • als men behoefte heeft aan geobjectiveerde en concrete informatie omtrent het functioneren in de samenwerking en communicatie met anderen
  • (her) ijken van de koers voor de toekomst

Hoe het werkt  

De leden van de maatschap/vakgroep waarderen webbased een overzichtelijk aantal stellingen waarbij  eveneens aandacht is voor toelichting, opmerkingen en concrete suggesties. Dezelfde stellingen worden door collega-specialisten, medewerkers, managers en -indien van toepassing- verwijzers of andere, voor de groep belangrijke, samenwerkingspartners ingevuld. Vervolgens wordt een nabespreking gepland met de hele groep die 3 uur duurt. 

Leerdoelen 

  • inzicht verkrijgen in aspecten die een rol spelen bij het zijn / worden van een Top Performing Team
  • zicht krijgen op het eigen functioneren en de samenwerking en communicatie met anderen
  • inzicht in welke kwaliteiten de groep heeft en waar punten voor verbetering liggen
  • in staat om de input van derden te vertalen naar een strategie / koers
  • concretiseren van deze strategie middels gerichte actiepunten op basis van de resultaten en de nabespreking

Na bovenstaande zijn de leerdoelen behandeld en heeft de maatschap gezamenlijk een SMART geformuleerd actieplan opgesteld, met daarin tevens de (wijze van) borging opgenomen, zoals passend bij een Plan-Do-Check-Act cyclus.
 

 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Programma Q3.pdf72 KB
0
afhankelijk van de groepsgrootte
Tijd15:00 - 17:00
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenRadiotherapie

Tijd15:00 - 17:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenReumatologie

Tijd15:00 - 17:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOrthopedie

Tijd15:00 - 17:00
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenPathologie

Tijd15:00 - 17:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenNeurologie

Tijd15:00 - 17:00
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenRadiologie

Tijd15:00 - 19:00
Locatie

Wij houden ons bij Q3 maar met één onderwerp bezig: de (groeps)ontwikkeling van medisch specialisten.  Alles wat wij doen is erop gericht om de medisch specialist te ondersteunen in zijn of haar professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dat doen we door middel van gespreksleiding, coaching en advisering. Ook beschikken we over hoogwaardige software die hierbij ondersteunend is. Verder doen we (wetenschappelijk) onderzoek naar de vraag: wat is er voor nodig om groepen medisch specialisten succesvol te laten zijn?

Onze activiteiten bestaan uit het adviseren, trainen en belegeiden van Medisch Staf Besturen, kwaliteitscommissies (gericht op programmatisch evalueren van functioneren), individuele maatschappen / vakgroepen en interdisciplinaire teams. 

Onze aanpak kenmerkt zich onder andere door een nauwe samenwerking met medisch specialisten, zowel bij de ontwikkeling van dienstverlening als bij de opzet van trainingen of reflectiegsprekken. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat onze dienstverlening optimaal aan blijft sluiten bij de behoeften vanuit de praktijk. Tevens zijn de door ons ontwikkelde methodieken en interventies stevig wetenschappelijk geworteld.  

 

Utopialaan 36
5236CE
Den Bosch
Postbus 24
5201 AA
Den Bosch
073-615 99 41
Selecteer een bestand aub.