Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Congres - Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen (ID nummer: 391147)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd710-9-2020 t/m 9-9-2021

Het congres over het omgaan met psychotrauma bij jeugdigen en (jong)volwassenen is in 2020 op zowel hulpverlening als het onderwijs gericht.

Want zowel in het onderwijs als in de hulpverlening kom je kinderen en jeugdigen tegen die ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt en daar dagelijks de schadelijke gevolgen van ondervinden. Op basis van de nieuwste inzichten en good practice voorbeelden is weer een interessant programma samengesteld, waarbij kennis wordt gedeeld en concrete handreikingen worden gegeven aan professionals werkzaam in de praktijk. 

In het ochtenddeel staan drie ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk stil bij thema's die ten grondslag liggen aan psychotrauma: Hoe herken je psychotrauma bij jonge mensen en welke bruikbare theorieën zijn bekend om hier sensitief mee om te gaan? Is het verstandig om traumabehandeling te starten of dient de nadruk te liggen op het ombuigen van de context naar een veilige situatie voordat de behandeling start? En wat is de rol van school, de thuisomgeving en begeleiders / behandelaars daar dan in? Hoe ziet een EMDR-behandeling in de thuissituatie eruit? Wat weten we van intergenerationele overdracht van (chronisch) trauma en hoe kun je daar op inspelen vanuit hulpverlening en/of onderwijs?

Na dit interessante plenaire deel volgen in de middag twee praktijkgerichte deelsessierondes. Deelnemers maken vooraf tweemaal een keuze uit twee deelsessies, die het meest aansluiten op de eigen werksituatie. Tijdens deze deelsessies wordt ingegaan op trauma-georiënteerde hulp binnen een (residentiële) LVB-setting. Hoe ga je om met psychotrauma bij adoptiekinderen en vluchtelingen? Hoe kun je contextueel werken aan gehechtheid bij kinderen met psychotrauma? Hoe kan traumasensitief werken in een onderwijssetting gestalte krijgen met de nadruk op het aanleren van zelfregulatie?

Leerdoelen:

  • Wetenschappelijke inzichten in relatie tot psychotrauma bij kinderen en jeugdigen
  • Traumabehandeling in combinatie met een veilige context
  • Intergenerationele overdracht van (chronisch) psychotrauma 
  • Trauma-georiënteerde hulp in de LVB (residentiële) setting
  • Signalering en behandeling van psychotrauma in de adoptie- en vluchtelingen 
  • Contextueel werken aan gehechtheid bij kinderen met (mogelijk) trauma
  • Traumasensitief werken in een onderwijssetting gericht op zelfregulatie
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7
Dit congres is bedoeld voor hbo- en academisch opgeleide professionals die binnen de hulpverlening of het onderwijs werken met kinderen en jeugdigen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt.
5
Nee
295
Bedrag is ex. 21% BTW en inclusief schrijfmateriaal, koffie, thee, lunch, bewijs van deelname en bijschrijving registerpunten. Er zijn diverse kortingen mogelijk.
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd10:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.