Opleidingen details Griefelinstituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Griefelen (ID nummer: 391044)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd1224-1-2020 t/m 23-1-2021

Deelname aan de Basiscursus Griefelen, laat vaktherapeuten kennis maken met het Griefelprogramma en fundamenten.

Het doel is om na de cursus in staat te zijn, het programma ten uitvoer te brengen. De vaktherapeut werkt met het kind aan: 

(h)erkennen van de zintuigen

het leren (h)eren herkennen van de gewaarwordingen (signalen die het lichaam geeft)

de vertaling van gewaarwordingen in gevoelens en lichaamssensaties  (betekenisgeving)

leren om de gewaarwordingen tot te laten en te verdragen

leren dat gewaarwordingen en emoties veranderen, niet hetzelfde blijven

het verkrijgen van taal voor al het bovenstaande

actieve manieren om zelfstandig van spanning naar ontspanning te kunnen komen

Vaktherapeuten hebben geregeld te maken met kinderen (en ouders/verzorgers) met regulatieproblemen en een langduriger verhoogd stressniveau. Dit uit zich in probleemgedrag en allerlei klachten. Een belangrijke focus is het kunnen gaan reguleren van stressreacties om zowel het gedrag, als de klachten te gaan verminderen en voorkomen. Dit betekent dat kind (en volwassene) afhankelijk zijn van de stressregulatie van een sensitief responsieve volwassene, die weet wat hij/zij wel moet doen wat niet en waarom. Hiervoor 

Het Griefelprogramma combineert elementen uit verschillende methoden (Somatic Experiencing – gedachtengoed van Bruce Perry - Beeldcommunicatie – Mindfulness Kabat Zinn) en zet deze om in verschillende concrete onderdelen, waardoor kinderen (en ouders) worden geholpen hun stressreacties te reguleren.
Dit zijn:
- Verschillende vormen van ritme door alle onderdelen heen
- Ademhaling + stevig staan + oriënteren
- Sensorische en lichaamsgerichte spelletjes om energie in beweging te brengen en tot expressie te brengen.
- Lied, verhaal, ontspanning middels griefelen (liggen/zitten en tot rust komen mbv muziek)
- Samen opruimen
- Eindlied
- Verwerkingsplaat


Dit alles om de aandacht in het hier en nu op het lichaam en de lichaamssensaties te richten, om vervolgens spanning op te bouwen en de window of tolerance op te rekken. Echter binnen een arousalniveau waarin men gereguleerd kan blijven. Daarbij is het ritme (herhaling + ontstaan van patronen), het gronden (stevig in lichaam zijn), en een rustige ademhaling essentieel. De verwerkingsplaat dient voor het koppelen van de ervaringen in het programma en de situatie thuis, zodat op een creatieve wijze ouders het kind kunnen ondersteunen in zijn proces tot verwerking en verwoorden van lichaamssensatie.

Vaktherapeuten in het bezit van een afgeronde opleiding in een van de vaktherapeutische beroepen.
16
Nee
ER is een zelfstudie vooraf van een uur en voor het goed kunnen toepassen van de theoretische fundamenten (als men hiervan nog niet op de hoogte is) dan moeten een aantal basisboeken worden gelezen (Peter LEvine, Bruce Perry en Jon Kabat Zin.
545
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd9:30 - 17:00
LocatieBilthoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieBilthoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe cursus van 8 + 9 Mei 2020 is ivm Covid 19 verzet moeten worden naar later; in Juni kon de cursus (met minder mensen weer plaats vinden).

Tijd09:30 - 17:00
LocatieBilthoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe locatie is op Boslaan 3 te Bilthoven

Rembrandtkade 29
3583 TN
Utrecht
0617226567
Selecteer een bestand aub.