Opleidingen details Radboudumc Health Academy

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Advanced life support scholing specifiek voor artsen van het endoscopie centrum (ID nummer: 390984)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2423-3-2020 t/m 22-3-2021

Na het volgen van de scholing kunnen de MDL artsen een geavanceerde reanimatie opstarten volgens NRR/ERC richtlijnen. Daarnaast hebben zij kennis en vaardigheden ontwikkeld rondom:

ABCDE;

ALS protocol;

4H en 4T;

airway management;

medicatie toediening;

ALS scenario’s incl specials zijn geoefend en geactualiseerd.

Leerdoelen:

De deelnemer kan in een oefensituatie:

De initiële benadering en de juiste interventies bij de vitaal bedreigde patiënt toepassen:

Een foutloze BLS-AED laten zien middels een praktijk toetst.

Airway management vaardigheden zoals kapbeademing en inbrengen mayo toepassen bij de vitaal bedreigde patiënt;

Heeft kennis van en is vaardig in het toedienen van medicatie conform ALS protocol.

Leiding geven aan het reanimatieteam in de eerste fase van de reanimatie met uitvoering van de bij zijn/haar taak behorende handelingen.

Hypothese vormen op basis van reanimatie bevindingen en daar consequenties aan verbinden.

De deelnemers bestuderen voorafgaan aan de training de volgende zaken:

  • Radboudumc Qportaal protocol 053406 Advanced life support bij volwassenen (versie 5)

Uit de Advanced Life Support manual (richtlijnen 2015) de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1; Advanced life support in perspectief

Hoofdstuk 2: Niet technische vaardigheden en kwaliteit van reanimatie

Hoofdstuk 3: Herkenning van de verslechterde patiënt en het voorkomen van een cardiorespiratoir arrest

Hoofdstuk 5: Reanimatie in het ziekenhuis

Hoofdstuk 6: Advanced Life Support algoritme

Hoofdstuk 7: Luchtwegbehandeling en ventilatie

Hoofdstuk 12; Circulatiestilstand in bijzondere omstandigheden.

De scholing is gebaseerd op de richtlijnen van de Europese en landelijke Reanimatie Raad.

Trainingsopzet:

Tijdens de training van 4 uur worden de MDL artsen getraind op hun ALS vaardigheden (skills, kennis van ALS algoritme, leidende/ sturende rol). Uitgangspunten hierbij zijn de leerdoelen conform Qportaal 050483 en het ERC programma. De training start met een korte workshop, waarin vaardigheden rondom onder andere basic life support en airway management centraal staan. De tijd erna zal besteed worden aan het oefenen van specifieke ALS scenario’s waar de MDL artsen in hun praktijk van het Endoscopie Centrum mee te maken kunnen krijgen. De deelnemers krijgen ieder minimaal 1x de leidersrol in het scenario. Na elk scenario vindt een debriefing plaats, waarin verheldering en reflectie plaatsvindt op individuele ervaringen tijdens het scenario.

Onderwerpen die in de scenario's aan bod komen:

Hypoxie als gevolg van verlies luchtweg bij te diepe sedatie

Hypoxie als gevolg van hypoventilatie bij overdosering analgesie (ze gebruiken veelal fentanyl of alfentanil

Hypovolemie als gevolg van GI bloeding, die zeker in combinatie met Sedatie Hypotensie geeft

Hypotensie als gevolg van optreden van ritmeprobleem (AF?) of bij sepsis (pancreatitis/ERCP)

Anafylaxie na toediening van buscopan  iv

Circulatie arrest bij VF of asystolie (myocardinfarct)

De training vindt plaats in het Skills- en Simulatie lab en wordt verzorgd door twee ervaren ERC gecertificeerde ALS instructeurs. Tijdens de training wordt gebruikt gemaakt van een interactieve trainingspop en video apparatuur om tijdens het scenario live te kunnen streamen naar deelnemers die met gerichte opdrachten het scenario observeren. Ook kan indien gewenst tijdens de debriefing gebruik worden gemaakt van de videobeelden ter ondersteuning van de debriefing.

 

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
op basis van offerte
Tijd08:00 - 12:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 12:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 12:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 12:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

De Radboudumc Health Academy verzorgt bij- en nascholing voor alle medische en zorgprofessionals binnen en buiten het Radboudumc.

Gerard van Swietenlaan 2 (route 51)
6525 GB
Nijmegen
Postbus 9101 (huispost 51)
6500 HB
NIJMEGEN
06-11316420
Selecteer een bestand aub.