Opleidingen details KWeC - Kwalitatieve Workshops en Cursussen
Hart voor goed Schrijfonderwijs (ID nummer: 390893)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Ergotherapeuten - Scholing34,55-3-2020 t/m 5-3-2024
Logopedisten - Scholing34,55-3-2020 t/m 5-3-2024
Oefentherapeuten - Scholing 34,55-3-2020 t/m 5-3-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Goed schrijven is belangrijk voor succes op school, maar ook om later succesvol deel te kunnen nemen aan de samenleving. Onderzoek toont aan dat het aanleren van een handschrift belangrijk is voor het activeren van de taalgebieden in de hersenen waarvan het bekend is dat ze aan de basis liggen van succesvol lezen. Want ondanks alle technologische ontwikkelingen blijkt het handschrift nog steeds onmisbaar voor het ontwikkelen van geschreven communicatie.

Schrijfvaardig worden is de moeilijkste taalvaardigheid om aan te leren. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op 3 kinderen schrijfproblemen heeft. Verder blijkt 1 op 10 kinderen zware schrijfproblemen te ondervinden. Het vak ‘schrijven’ wordt niet altijd eenduidig omschreven vanuit de diverse betrokkenen rondom de leerling. Ieder heeft zo z’n eigen belang en aandachtspunt.

Voor een leerkracht gaat het vaak om het leesbaar kunnen schrijven van schooltaken, terwijl de fysio- en ergotherapeut veelal vanuit een motorisch oogpunt naar het schrijfproces kijken. De logopedist brengt het schrijven in relatie tot de begeleiding van taal- en spellingsproblemen en ouders vinden het belangrijk dat hun kind kan schrijven en dat het mooi en leesbaar is. Vanuit elke invalshoek zet iedereen zich hard in om het kind leesbaar te leren schrijven. Deze inzet is zeer belangrijk, omdat schrijfproblemen ook van invloed zijn op de emotionele ontwikkeling. Leerlingen met schrijfproblemen worden vaak onzeker. Want ze doen heel hard hun best, maar het lukt niet om leesbaar te schrijven waardoor ze alle plezier erin verliezen. Wat zien we over het hoofd, dat het leren schrijven zo moeizaam gaat?

Wilt u zich hard maken voor goed schrijfonderwijs? Dan bent u van harte welkom op de eendaagse cursus: Hart voor goed schrijfonderwijs. Deze cursus is heel bewust voor verschillende doelgroepen uit het onderwijs en de zorg, zodat iedereen van en met elkaar kan leren. In deze cursus staat het leren begrijpen van de oorzaken van handschrift- en schrijfproblemen centraal. Kennis en begrip worden direct vertaald naar het zelfstandig uitvoeren van diverse (schrijf)opdrachten. Zo ervaart u zelf de kracht van goed leren schrijven en merkt u dat dit direct tot verbetering leidt van: ordenen, structuren, het zelfstandig uitvoeren van schooltaken en het leren leren. Het maakt daarom niet uit met welke schrijf- of taalmethode u werkt: de kennis kan op alle methoden en bij alle leerlingen toegepast worden.

 

Doelen:

Cursisten hebben na afloop:

 • inzicht in de oorzaak van handschriftproblemen binnen het huidige onderwijssysteem.
 • kennis van de sensomotorische ontwikkeling om te herleiden waar het handschrift-/schrijfprobleem van de cliënt/leerling ligt.
 • inzicht in de mate waarin de deelnemer zelf aan de slag kan met een handschrift-/schrijfprobleem of moet doorverwijzen naar paramedici (kinderergotherapeuten, kinderoefentherapeuten en/of kinderfysiotherapeuten) die gespecialiseerd zijn in het behandelen van kinderen met ernstige motorische problemen.
 • inzicht in het belang van samenwerking van verschillende paramedische disciplines als het gaat om handschriftproblematiek en taalproblematiek zoals spelling, lezen en algemene taalontwikkeling.
 • inzicht in het opstellen van een behandelplan voor een leerling met schrijfproblemen binnen het werkgebied van de deelnemer.
 • inzicht in het belang van samenwerking met ouders en school, waarbij het handschriftprobleem van de cliënt/leerling centraal staat.
 • inzicht in het belang van kleutervaardigheden in relatie tot het (gaan leren) schrijven.
 • inzicht in de definitie van het vak schrijven.
 • ervaring met het beoordelen van het handschrift van een cliënt/leerling met een schrijfproblemen.
 • inzicht in het opstellen van een behandelplan voor een leerling met schrijfproblemen binnen de discipline waar de deelnemer in werkt.
 • inzicht in het goed begeleiden van een cliënt/leerling met schrijfproblemen
Beroepsgroep
Ergotherapeuten
Logopedisten
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
Cursus
 EN - Ergotherapeuten
 NVLF - Logopedisten
 VvOCM - Oefentherapeuten Cesar / Oefentherapeuten Mensendieck
Doelen:

Cursisten hebben na afloop:
* inzicht in de oorzaak van handschriftproblemen binnen het huidige onderwijssysteem.
* kennis van de sensomotorische ontwikkeling om te herleiden waar het handschrift-/schrijfprobleem van de cliënt/leerling ligt.
* inzicht in de mate waarin de deelnemer zelf aan de slag kan met een handschrift-/schrijfprobleem of moet doorverwijzen naar
* paramedici (kinderergotherapeuten, kinderoefentherapeuten en/of kinderfysiotherapeuten) die gespecialiseerd zijn in het behandelen van kinderen met ernstige motorische problemen.
* inzicht in het belang van samenwerking van verschillende paramedische disciplines als het gaat om handschriftproblematiek en taalproblematiek zoals spelling, lezen en algemene taalontwikkeling.
* inzicht in het opstellen van een behandelplan voor een leerling met schrijfproblemen binnen het werkgebied van de deelnemer.
* inzicht in het belang van samenwerking met ouders en school, waarbij het handschriftprobleem van de cliënt/leerling centraal staat.
* inzicht in het belang van kleutervaardigheden in relatie tot het (gaan leren) schrijven.
* inzicht in de definitie van het vak schrijven.
* ervaring met het beoordelen van het handschrift van een cliënt/leerling met een schrijfproblemen.
* inzicht in het opstellen van een behandelplan voor een leerling met schrijfproblemen binnen de discipline waar de deelnemer in werkt.
* inzicht in het goed begeleiden van een cliënt/leerling met schrijfproblemen
Bestand  
Programma HSGB.pdf12-2-2020 21:29454 KB
Gerda Broekstra
7,5
27
395
Inclusief hand-outs, koffie, thee, water, frisdrank en een goed verzorgde lunch.
 Ik verklaar dat de cursus voldoet aan de CGR-normen (Code Geneesmiddelen Reclame), de Code Medische hulpmiddelen (GMH), de Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, het sponsorbeleid van de betreffende beroepsvereniging(-en) en dat de financiering van de cursus geen (schijn van) belangen verstrengeling kent
Tijd09:00 - 17:15
LocatieEemnes (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:15
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:15
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:15
LocatieNieuwerkerk aan den IJssel (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:15
LocatieCuijk (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:15
LocatieCuijk (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:15
LocatieNieuwerkerk aan den IJssel (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:15
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:15
LocatieUrmond (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:15
LocatieEemnes (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:15
LocatieNieuwerkerk aan den IJssel (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieCuijk (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:15
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:15
LocatieCuijk (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:15
LocatieEemnes (NL) (Toon kaart)

KWeC staat voor Kwalitatieve Workshops en Cursussen en organiseert cursussen en trainingen voor logopedisten en leerkrachten/docenten/ib'ers/rt'ers, taal- en rekencoördinatoren. Wij richten ons voornamelijk op Dyslexie (lezen en spelling), Dyscalculie en rekenproblemen, Logopedie (Basis- en Verdiepingscursussen OMFT en cursus Fonologie), Schrijven en Coaching.

Al onze cursussen zijn zeer praktisch, zodat u direct in uw werksituatie aan de slag kunt, en worden gegeven door professionals die zowel vanuit hun praktijkervaring als vanuit de theorie hun kennis overdragen.

Hoofdweg 14
8805TG
Hitzum
0517-452389