Opleidingen details Boerhaave Nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Transitie in de kinder- en jeugdpsychiatrie anno 2020. Een vooruitziende terugblik (ID nummer: 390450)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie425-9-2020 t/m 24-9-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek225-9-2020 t/m 24-9-2021

Blik eens terug en vooruit op de kinder- en jeugdpsychiatrie, vroegen we de sprekers. Zij geven op 15 mei hun kijk op de stand van zaken anno 2020, onder dagvoorzitterschap van Arne Popma. Een rode draad vormt de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten, waardoor de kinder- en jeugdpsychiatrie in de knel is gekomen. Welke lessen kan de beroepsgroep trekken uit deze veranderingen?

Veranderingen
Prof. Frits Boer en prof. Robert Vermeiren vertellen over de impact van diverse veranderingen op het vak en de positie van de kinder- en jeugdpsychiater. Verschillende sprekers zullen daarna ingaan op onderwerpen als ‘het gebruik van big data in de kinder- en jeugdpsychiatrie’ en ‘de grootste psychiatrische stoornissen vóór de volwassenheid’. Een overzicht van alle sprekers en onderwerpen vindt u onder het tabblad programma.

Transitie 2015
De transitie van de jeugdzorg in 2015 is één van de meest ingrijpende veranderingen geweest voor de kinder- en jeugdpsychiatrie. U krijgt een kort overzicht van het verloop van de transitie en welke gevolgen deze heeft gehad voor patiënten en hun omgeving. De volgende vraag wordt hierbij als uitgangspunt genomen: ‘Draait de zorg nu meer om het kind en het gezin, of zijn kinderen en gezinnen (ook) in de knel gekomen?’ Kinderombudsvrouw dr.mr. Margrite Kalverboer zal hierop het antwoord geven.

Catrien Reichart
Het symposium staat ook in het teken van het afscheid van Catrien Reichart. Naast haar functie als Coördinerend hoofd patiëntenzorg en Opleider bij Curium-LUMC, was zij – onder meer – werkzaam als voorzitter van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Als afsluiting van het symposium neemt ze u mee langs de vier werkplekken waar zij de afgelopen 40 jaar heeft gewerkt. Op elke plek heeft ze leerzame ervaringen opgedaan die ze graag met u wil delen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3 4
academici en HBO-ers
Symposium
 Verbredend
 Verdiepend
100
200
ja
0
4
Geen toetsing
nvt
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:45 - 16:30
Locatie Leiden (NL) (Toon kaart)

Boerhaave Nascholing is de oudste post-academische onderwijsorganisatie op geneeskundig gebied (PAOG) in Nederland.

Met Boerhaave Nascholing wil het LUMC medici en medisch wetenschappelijk onderzoekers inspireren de nieuwste wetenschappelijke inzichten toe te passen. Ons doel is dat zij steeds de best mogelijke patiëntenzorg leveren. Met deze nascholingsmissie wil het LUMC motiveren, enthousiasmeren en aanzetten tot handelen door een hoge kwaliteit van de nascholing. Die hoge kwaliteit betreft:de inhoud, namelijk actuele thema’s;
de vorm, zoals vooraanstaande sprekers, afwisselend en interactief programma, onderwijskundig maatwerk, e-learning e.d.;
de organisatie en de dienstverlening.
 

Hippocratespad 21
2333 ZD
LEIDEN
Postbus 9600
2300 RC
LEIDEN
071-5268515
Selecteer een bestand aub.