Opleidingen details Isala Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Medisch Leiderschap “De klas van …” (ID nummer: 390239)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2165-3-2020 t/m 4-3-2021

Training Medisch Leiderschap - De Klas van...
De opleiding tot medisch specialist bereidt “jonge klaren” goed voor op de medisch-inhoudelijke kant van hun toekomstige vak, en op de competentiegebieden communicatie en samenwerking. Jonge klare medisch specialisten ervaren de overgang van het aios-zijn naar het werken als medisch specialist in een ziekenhuis echter als stressvol, niet alleen omdat deze transitie vaak gepaard gaat met verschillende major life events (verhuizing, gezin stichten, nieuwe werkomgeving leren kennen, inkopen in maatschap of MSB), maar ook omdat de medisch-specialistische vervolgopleiding de jonge klare specialist niet of slechts in beperkte mate voorbereidt op taken die de jonge klare specialist geacht wordt uit te voeren, zoals het organiseren van een eigen praktijk of andere management- en organisatietaken, het geven van supervisie aan coassistenten en aios en het leiding geven aan multidisciplinaire teams in de zorg rondom patiënten met complexe problemen.

Er zijn steeds meer leiderschapstrainingen voor medisch specialisten en voor aios, maar nauwelijks programma’s die jonge klare specialisten ondersteunen tijdens de eerste jaren van hun medisch-specialistische loopbaan bij de taken die ze volgens het hierboven genoemde onderzoek als problematisch ervaren.

Het programma “De klas van …” is er op gericht om jonge klare specialisten met een specifieke leiderschapstraining te scholen en te begeleiden in de ontwikkeling van de specifieke competenties die nodig zijn om de nieuwe taken van de jonge klare specialist goed vorm te kunnen geven, en een begin te maken met het proces van een loopbaan lang leren als medisch specialist.

Resultaat training voor medisch specialist

Na het volgen van het “De klas van …” programma:

 • Kan de deelnemer reflecteren op het eigen functioneren als medisch specialist, voor zichzelf sterke punten en verbeterpunten benoemen en deze bewerken tot een persoonlijk ontwikkelplan
 • Kent de deelnemer de principes van bestuur en organisatie van een ziekenhuis en van de medische staf daarin
 • Kan de deelnemer constructief en toepasbaar feedback geven en ontvangen
 • Kent de deelnemer de principes van effectief onderwijs en nascholing geven
 • Kent de deelnemer de basiskenmerken van financiering van 2e lijns ziekenhuiszorg en contractering van deze zorg met zorgverzekeraars
 • Kent de deelnemer de principes van het doen van wetenschappelijk onderzoek en evidence based medicine
 • Kan de deelnemer principes van kwaliteitsbeleid en waardegedreven zorg (value based health care) toepassen op het eigen patiëntgebonden werk
 • Kent de deelnemer de gang van zaken van klachtenfunctionaris, peer support en tuchtrecht
 • Kan de deelnemer een constructief gesprek voeren met een ontevreden patiënt

Daarnaast biedt het programma ruimte voor individuele leerwensen en –doelen van de deelnemers die in onderling overleg zullen worden vastgesteld.

Aanpak
Voorbeelden vanuit het werkveld worden ingezet om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Dit doen we door, onder meer, gastsprekers en zorgmanagers uit te nodigen, onderlinge samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen, maar ook door opdrachtbesprekingen en voldoende reflectiemomenten in te bouwen. Opdrachten zijn praktisch van aard en ‘on the job’. Zie ook het programma in de bijlage.

In een 8-tal bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Reflectie op eigen functioneren, maken persoonlijk ontwikkelplan
 • Organisatie en bestuur van ziekenhuis en medische staf
 • Principes van het leren van volwassenen, feedback geven in opleidingssituatie en aan collega’s (ook ongevraagd)
 • Financiering van zorg en ziekenhuis
 • Gebruik van principes van onderzoek en EBM in analyse van eigen zorgprocessen en -resultaten
 • Value based health care en capaciteitsmanagement
 • Klachten, calamiteiten en tuchtrecht
(Meerdaagse) Nascholing
0
De scholing wordt volledig betaald door de Vereniging de Medische Staf van Isala. Er is geen sponsoring.
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenExclusief twee intervisie bijeenkomsten en een afsluitende TED talk
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2DatumTijd
Startbijeenkomst Reflectie op eigen functioneren, introductie op het programma 205-03-202016:00 - 18:00
Kwaliteitsbeleid: Klachten, tuchtzaken en peer support 216-04-202016:00 - 18:00
Kwaliteitsbeleid: Kwaliteit, leren van fouten 214-05-202016:00 - 18:00
Onderwijs en opleiding: onderwijs en supervisie geven 204-06-202016:00 - 18:00
Organisatie van ziekenhuis en staf 202-07-202016:00 - 18:00
Financiën van zorg I: financiering van ziekenhuis en medisch specialisten 203-09-202016:00 - 18:00
Financiën van zorg II: financiering van ziekenhuis en medisch specialisten 208-10-202016:00 - 18:00
Wetenschappelijk onderzoek en zorgevaluatie 212-11-202016:00 - 18:00

de Isala Academie is het leerhuis van de Isala klinieken, een van de grootste algemene opleidingsziekenhuizen van Nederland. Binnen de Isala Academie worden alle onderwijs- en opleidingszaken gecoördineerd en gefaciliteerd.

Dr van Deenweg 1-11
8025 BP
Zwolle
Postbus 10400
8000 GK
Zwolle
038-4248188
Selecteer een bestand aub.