Opleidingen details Cure & Care Development

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - ACT (ID nummer: 390166)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd241-7-2019 t/m 11-3-2021

Inleiding

De kern van Acceptance & Commitment Therapy (ACT) is doen wat er voor jou toe doet en daarbij moeilijkheden meenemen omdat ze nu eenmaal bij het leven horen. ACT is een transdiagnostische cognitieve gedragstherapie gericht op het vergroten van psychologische flexibiliteit. Dit is het vermogen om, afhankelijk van de context, gedrag te veranderen of juist door te zetten om zich te bewegen in de richting van de waardevolle aspecten van het leven. Mindfulness is een essentieel deel van ACT. Ook therapeuten worstelen met zaken die zij liever vermijden en het is niet mogelijk om ACT te doen zonder zelf open te staan voor deze algemeen menselijke processen. Daarom doen we experiëntiële oefeningen zodat cursisten zelf de effecten van ACT ervaren. Daarnaast is aandacht voor de theorie, casusconceptualisatie en het oefenen met klinische ACT-processen in een behandeling.

Doelstellingen van de cursus

Op de hoogte zijn van de filosofische achtergrond en theoretische basis van ACT. De klinische processen van het ACT-model ervaren, kunnen herkennen in een casus en een aantal interventies kunnen toepassen gericht op het bevorderen van bereidheid/aanvaarding en waardengerichte activiteiten.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Vaktherapeuten, Verpleegkundig Specialisten, Gz-psychologen, Klinisch psychologen, Gedragstherapeuten, Psychiaters.
12
Ja
20
Literatuur voorafgaand aan de cursusdagen te bestuderen: A-Tjak J (red) (2015). Acceptance and Commitment Therapy. Theorie en praktijk. 2de herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Het boek bevat 209 pagina’s exclusief literatuurverwijzingen en bijlagen. Uitgaande van 10 blz. per uur dus ongeveer 20 uur.
585
Inclusief het boek A-Tjak J (red) (2015). Acceptance and Commitment Therapy. Theorie en praktijk. 2de herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum', koffie/thee en lunches.
Hoofdniveau
Dramatherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd10:00 - 17:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIC Eleos Zwolle

Tijd10:00 - 17:30
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIC GGZ Interventie

Tijd10:00 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIC Eleos

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.