Opleidingen details Vereniging Kritische Ontwikkelingsbegeleiding

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Les ’bijzondere thema’s voor afgestudeerde KOB therapeuten (ID nummer: 390039)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemeen kinesitherapeutisch1014-3-2020 t/m 31-12-2020

LICHAAMSTIJD (LT)
EEN OMVATTEND PERVASIEF-HIËRARCHISCH ORGANISATIEPRINCIPE
voor verfijnde gradatie van de haalbaarheid van specifieke oefenideeën

Inleiding en essenties
 door Hilde Custers voorbereid met FJP Hendricks

- LT is de biologische implicatie (consequentie) van de functioneel-anatomische tweezijdige lengtestructuur (bilaterale axialiteit) van ons lichaam.
- LT werkt in basale hiërarchisch opklimmende complexiteitsgraden (moeilijkheidsgraden) die het mogelijk maken de kritisch variërende haalbaarheid van specifieke oefenideeën, individueel en per moment, flexibel te variëren en fijnmazig te doseren.
- LT is kwalitatief meebepaald door de differentiatiegraad van de slurftoewending en haar praktognostische integratie met de gelateraliseerde toewending.
- Verbeterde beheersing en toepassing van de complexe lichaamstijd staat in direct verband met betere integratie en competentieverhoging van de basale cognitieve parameters van het werkgeheugen.
- De mogelijke LT-combinaties suggereren en verduidelijken een haast onbeperkt aantal kritische varianten van zeer individueel gerichte en subtiel opklimmende specifieke oefenideeën.
 - LT biedt de mogelijkheid het arsenaal van specifieke oefenideeën overzichtelijk te classificeren en fijn te differentiëren volgens hun objectieve complexiteit en subjectieve haalbaarheid.

Mevr. Hilde Custers
5
120
Tijd9:30 - 16:00
LocatieHasselt (BE) (Toon kaart)
OpmerkingenVoor afgestudeerde KOB-therapeuten

De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding is een persoonsgerichte vorm van individuele hulpverlening die al meer dan 50 jaar constant in ontwikkeling is. De methode streeft ernaar de overbelaste, overspannen en functioneel ontredderde persoon op een systematische, efficiënte en zeer individuele manier te helpen zijn natuurlijke lichamelijkheid en zijn persoonlijk evenwicht terug te vinden en te bewaren.
De omvattende visie van de Kritische OntwikkelingsBegeleiding wil rekening houden met alle aspecten die het menselijke gedrag bepalen. Tegelijk is de methode zo verfijnd uitgewerkt dat ze als universele achtergrond kan dienen voor het situeren, begrijpen en beïnvloeden van het gedrag van elke individuele persoon.
De Kritische Ontwikkelingsbegeleider benadert de mens als een persoon-in-ontwikkeling, die zelf bepaalt hoe en wanneer hij/zij zich aanpast aan de kenmerken, veranderingen en actuele eisen van de omgeving. De klemtoon wordt gelegd op de persoon die zelfstandig functioneert en daarbij zichzelf in stand houdt en zich op eigen initiatief ontwikkelt in een natuurlijke, materiële, tijdruimtelijke en sociale wereld.
Deze visie op de persoon als autonoom gedragssysteem houdt in dat ‘opvoeding’ begrepen moet worden als een individueel passende begeleiding van de persoonlijke, van binnenuit bepaalde levensdynamiek. Vandaar het beklemtoonde gebruik van de termen "begeleiding" en "begeleider". Met ‘kritisch’ wordt bedoeld dat de begeleiding op elk moment ‘individueel passend’ gepland en georganiseerd wordt.
Kritisch begeleiden betekent dan dat men altijd principieel vertrekt van wat de persoon actueel is en kan, niet van wat hij/zij zou moeten zijn en kunnen. Men toont respect en geduldig begrip voor (storende) tekortkomingen en onvermogen. Dat betekent dat de ontwikkelingsbegeleider altijd vertrekt van ‘haalbare uitdagingen’ die passen bij de actuele leefsituatie, de zingeving en de prestatiebekwaamheid van de begeleide persoon.
Deze realistische visie op de menselijke persoon biedt een omvattend transdisciplinair denkkader dat geschikt is als verbindende context en inspirerende werkhypothese voor het plannen en het evalueren van een coherente persoonsgerichte hulpverlening via de complementaire inbreng van de verschillende specialisten uit het begeleidingsteam.

Plankeweidevoetweg 2
3500
Hasselt
0472 292324
Selecteer een bestand aub.