Opleidingen details Lemion bv

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Klachten en tuchtrecht in de zorg (ID nummer: 390025)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen punten voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
KRM-punten512-3-2020 t/m 11-3-2021

Geconfronteerd worden met een tuchtzaak is voor iedere zorgprofessional een grote stressor. Het moeten doorlopen van de betreffende procedure maakt het meestal nog erger. Niet zelden leidt dit tot ernstige (psychische) problemen bij de professional en soms zelfs tot definitief stoppen met de uitoefening van het vak. De ervaring leert dat veel zorgprofessionals totaal niet zijn voorbereid op de confrontatie met het medisch tuchtrecht. Het overvalt ze, ze weten niet wat hen te wachten staat en wat ze moeten doen. Laat staan dat ze de gevolgen overzien en weten te verwerken.

Tijdens het symposium ‘Klachten en Tuchtrecht in de Zorg’ komt onder voorzitterschap van Rob Barnasconi het hele proces aan de orde waarmee een zorgverlener in dit stresserende traject te maken krijgt. Verschillende zorgprofessionals, onderzoekers en juristen behandelen de hele weg die wordt doorlopen. Van achtereenvolgend de kans klachten überhaupt te voorkomen door een confl ict te benoemen, de mogelijke rol van de klachtenfunctionarissen en geschillencommissies tot en met het doorlopen van een tuchtrechtzaak.

 

Leerdoel

De bijeenkomst heeft als doel om handvatten te bieden om beter toegerust te zijn bij een mogelijke klacht of tuchtzaak én allereerst een tuchtzaak te voorkomen door (sluimerende) klachten te bespreken.  

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Rob Barnasconi (dagvoorzitter)
lid van de landelijke Geschillencommissie Zorg, tandarts, voormalig voorzitter van de Koninklijke NMT, partner bij VvAA , bestuurslid van het KNMT-Fonds Mondgezondheid, voormalig afdelingshoofd ad interim van het Radboudumc Tandheelkunde te Nijmegen. (dagvoorzitter)

Dr. Martin Appelo
vrijgevestigd psycholoog en cognitief gedragstherapeut te Barneveld en Den Andel. Publicist en docent.
Edwin Brugman
directeur en senior specialist gezondheidsrecht, VvAA, Collectief van zorgverleners te Utrecht.
Frederike ten Cate-Adema
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Ministerie van VWS te Utrecht.
Mr. Liselotte van Gaalen
advocaat, Disciplina, Nederlandse Vereniging van Tuchrechtadvocaten.
Ilse de Groot
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Ministerie van VWS te Utrecht.
Madelon Hengeveld
klachtenfunctionaris, Alrijne Zorggroep te Leiden en bestuurslid van de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg.
Kees Kraaijeveld
neuroloog (n.p.) en onderzoeker naar het vóórkomen van hindsight bias (HSB) (OB) en outcome bias in neurologische deskundigen-berichten gemaakt in opdracht van de civiele rechter.
Mr. Noa de Leon -van den Berg
advocaat, Disciplina, Nederlandse Vereniging van Tuchrechtadvocaten.
Mr. E.J. van Sandick
advocaat, plv. voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag.
Annemarie Smilde
directeur en senior specialist gezondheidsrecht, VvAA, Collectief van zorgverleners te Utrecht.
120
geen
295
Het inschrijfgeld bedraagt € 295,-. A(N)IOSsen en voltijdstudenten betalen € 175,- (met een verklaring van de opleider). De kosten zijn inclusief symposiummaterialen, koffie/thee en lunch en een exemplaar van "Verslagen door het Tuchtrecht".
Tijd10:00 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

In september 2015 werd Lemion opgericht door Ludwig Benecke en Marije Wiegerinck die beiden hun sporen hebben verdiend in het vak van postacademische bij- en nascholing.
Ludwig Benecke als founding father van ‘Benecke’, het eerste in bij- en nascholing gespecialiseerde bedrijf in Nederland en Marije Wiegerinck als senior conferencemanager, gespecialiseerd in onderwijs met name voor de gezondheidszorg. Onlangs heeft Ludwig afscheid genomen van het bedrijf maar gelukkig profiteert Lemion nu nog van zijn grote kennis en ervaring.

Vanaf het prille begin was er vanuit Lemion een intensieve samenwerking met zowel uitgeverij De Tijdstroom als Boom Psychiatrie & Psychologie. Dat maakte het o.a. mogelijk om in combinatie met een bijeenkomst bij het thema passende boeken aan te bieden. Een samengaan van deze bedrijven was dan ook een logische stap.

In april 2018 fuseerde De Tijdstroom met Koninklijke Boom Uitgevers en in de zomer van 2019 volgde Lemion.  Dit samengaan biedt de professional in de gezondheidszorg een nog betere toegang tot de laatste vakkennis middels een combinatie van boeken, tijdschriften, bijeenkomsten en online content.

Vondellaan 150
3521 GH
Utrecht
0622655941
Selecteer een bestand aub.