Opleidingen details DamhuisElshoutVerschure
Professionalisering stafvoorzitters en MSB-bestuurders (ID nummer: 389969)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 23619-6-2020 t/m 18-6-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Professionalisering stafvoorzitters en MSB-bestuurders

Medische staven en MSB’en spelen een belangrijke rol in de besturing en organisatie van de medisch specialistische zorg in het ziekenhuis. De besturing van deze organen zelf en van de samenwerking met de raad van bestuur en andere partijen in het ziekenhuis, is complex en volop in ontwikkeling. Tegelijkertijd staan er strategische ontwikkelingen en uitdagingen voor de deur; selectieve inkoop en marktwerking, portfoliodiscussies, externe samenwerking, krimpscenario’s en dergelijke.
Dit vraagt bestuurlijke professionalisering. Zowel de verdere ontwikkeling van het model en de procedures, maar zeker ook qua competenties (kennis en kunde) van verantwoordelijke stafvoorzitters en MSB-bestuurders. Deze professionaliseringsgroep steunt hen hierbij. Er wordt kennis en ervaring uitgewisseld, er wordt casuïstiek besproken en deelnemers reflecteren op hun rol en leiderschap. De begeleiders brengen relevante kennis en ervaring in en de deelnemers leren van ervaringen van collegae in andere ziekenhuizen. Dit alles in een veilige en vertrouwde leeromgeving.

Leerdoelen 
• Inzicht krijgen in de positie en rol van stafvoorzitter/MSB-bestuurder.
• Inzicht krijgen in bestuurlijk denken en handelen als stafvoorzitter/MSB-bestuurder.
• Inzicht krijgen in het benodigde leiderschap als stafvoorzitter/MSB-bestuurder:
-    Hoe geef ik leiding aan een medische staf/MSB?
-    Hoe zorg ik voor een sterk bestuursteam?
• Effectief communiceren en handelen vanuit de staf-/MSB-bestuursfunctie.
• Kennis en informatie opdoen over de beleidsmatige aspecten.
• Het uitbreiden van uw netwerk van collegae in dezelfde positie.

Kenmerken van het programma 
De werkvorm is een losse leeromgeving waarin inleidingen met theorie en prak¬tijkvoorbeelden en bespreking van ingebrachte casuïstiek elkaar afwisselen. Dit maakt het leren met en van collega MSB-bestuurders niet alleen resultaatgericht, maar ook leerzaam en leuk. Uw eigen bestuurspraktijk staat centraal. 
• De leergroep bestaat uit zes of zeven stafvoorzitters/MSB-bestuurders uit verschillende ziekenhuizen. Veelal zijn zij zelf medisch specialist en naast hun bestuurlijke rol nog werkzaam als praktiserend medisch specialist. 
• De groep komt, gedurende een klein jaar, zes keer een dag bijeen. 
• Het programma is opgebouwd uit inleidingen, bespreking van casuïstiek, uitwisselen van ervaringen, leermomenten, onderlinge reflectie, literatuursuggesties en andere.
• Deelnemers kunnen onderling ook concrete voorbeelden, regelingen, formats en dergelijke uitwisselen. 
• De invulling qua thematiek en vraagstellingen gebeurt in onderling overleg: maatwerk dus.
• Het programma wordt begeleid door een ervaren organisatieadviseur die zowel de wereld van de medicus, als die van de bestuurder in het ziekenhuis goed kent en nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van medische staven en MSB’en in ziekenhuizen.

Thema’s die aan de orde komen: 
Inzicht in de functie en rolinvulling van bestuurder van een medische staf of MSB; hoe geef ik invulling aan mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid? 
• De inrichting van een medische staf/MSB: organisatie- en besturingsstructuur. Hoe zorg ik voor een goede communicatie en besluitvorming? 
• Wat zijn mijn ervaringen als staf-/MSB-bestuurder met de ziekenhuisbestuurders? Hoe kan ik de effectiviteit daarvan bevorderen?
• Hoe ga ik om met andere geledingen en organen in het ziekenhuis? 
• Mijn rol en competenties als bestuurder: Welke leiderschapsstijl kies ik? Wat zijn mijn leidende kernwaarden en principes? Waar ligt mijn kracht en waar liggen mijn valkuilen? Hoe ga ik om met de belangentegenstel

(Meerdaagse) Nascholing
2895
Inclusief koffie/thee, lunch en leermiddelen.
Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen26e groep Professionalisering stafvoorzitters en MSB-bestuurders
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2DatumTijd
Eerste bijeenkomst613-11-202009:30 - 16:30
Tweede bijeenkomst615-01-202109:30 - 16:30
Derde bijeenkomst626-03-202109:30 - 16:30
Vierde bijeenkomst621-05-202109:30 - 16:30
Vijfde bijeenkomst602-07-202109:30 - 16:30
Zesde bijeenkomst610-09-202109:30 - 16:30

Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen4 fictieve data. 2 juiste
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2DatumTijd
Eerste bijeenkomst611-09-202009:30 - 16:30
Tweede bijeenkomst616-10-202009:30 - 16:30
Derde bijeenkomst613-11-202009:30 - 16:30
Vierde bijeenkomst618-12-202009:30 - 16:30
Vijfde bijeenkomst622-01-202109:30 - 16:30
Zesde bijeenkomst612-03-202109:30 - 16:30

Locatie''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2DatumTijd
Eerste bijeenkomst620-03-202009:30 - 16:30
Tweede bijeenkomst608-05-202009:30 - 16:30
Derde bijeenkomst619-06-202009:30 - 16:30
Vierde bijeenkomst604-09-202009:30 - 16:30
Vijfde bijeenkomst630-10-202009:30 - 16:30
Zesde bijeenkomst611-12-202009:30 - 16:30

Organisatieadviesbureau

Oliemolensingel 1
5211 TN
's-Hertogenbosch
Oliemolensingel 1
5211 TN
's-Hertogenbosch
073-6124545