Opleidingen details Boerhaave Nascholing

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Post graduate training spasticiteitsbehandeling met botulinetoxine; indicatiee, applicatie en evaluatie (ID nummer: 389936)
Cursus afgewezen!
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst

In de nieuwe SKMS richtlijn ‘Cerebrale en/of spinale spasticiteit’ van 2017 wordt gesteld dat de behandeling van spasticiteit met botulinetoxine bij voorkeur geschiedt onder echografische geleiding en dat deskundigheidsbevordering op dit gebied noodzakelijk is.  Het huidige cursusaanbod betreffende de echogeleide spasticiteitsbehandeling met botulinetoxine is fragmentarisch en niet gericht op het behalen en toetsen van individuele competenties. In 2017 werd daarom het initiatief genomen om, ter vervanging van het huidige cursusaanbod, een nieuw cursuscurriculum aan te bieden, onder auspiciën van de VRA, in samenwerking met alle huidige cursusaanbieders en met financiële ondersteuning van alle relevante industriële sponsoren.

Deze nieuwe ‘Post-graduate Training’ brengt alle onderdelen samen die leiden tot bekwaamheid en bevoegdheid om een selectie van de meest relevante spiergroepen te behandelen conform de nieuwe richtlijnen, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Het programma biedt, naast basale theorie, veel praktische onderdelen gericht op goal setting, muscle targetting, echotraining, en snijzaalpracticum. Het programma kent een instaptoets en een uitgangstoets waarbij ook supervisie en beoordeling in de eigen praktijk zal plaats vinden na afloop van de cursus.

Het betreft  een driedaagse post-graduate training gevolgd door 3 verschillende eendaagse advanced (vervolg) trainingen. De start is in het voorjaar 2018 met de eerste vervolgtrainingen in het najaar van 2018 die zijn gericht op de behandeling van complexe armproblematiek, complexe beenproblematiek, en de behandeling van kinderen. Deze advanced trainingen zullen alleen toegankelijk zijn voor mensen die de driedaagse post-graduate training met goed gevolg hebben volbracht.

Beroepsgroep
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
(Meerdaagse) Nascholing
785
785 vol tarief
445 arts assistenten in opleiding
Hoofdniveau
Overig
Locatie Leiden (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 AccreditatieDatumTijd
Post-graduate training spasticiteitsbehandeling met botulinetoxine;indicatie, applicatie en evaluatie18-11-202009:30 - 17:00
Post-graduate training spasticiteitsbehandeling met botulinetoxine;indicatie, applicatie en evaluatie19-11-202009:30 - 17:00
Post-graduate training spasticiteitsbehandeling met botulinetoxine;indicatie, applicatie en evaluatie29-11-202009:30 - 17:00

LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 AccreditatieDatumTijd
Post-graduate training spasticiteitsbehandeling met botulinetoxine;indicatie, applicatie en evaluatie22-04-202009:30 - 17:30
Post-graduate training spasticiteitsbehandeling met botulinetoxine;indicatie, applicatie en evaluatie23-04-202008:20 - 17:30
Post-graduate training spasticiteitsbehandeling met botulinetoxine;indicatie, applicatie en evaluatie24-04-202008:30 - 17:00

Boerhaave Nascholing is de oudste post-academische onderwijsorganisatie op geneeskundig gebied (PAOG) in Nederland.

Met Boerhaave Nascholing wil het LUMC medici en medisch wetenschappelijk onderzoekers inspireren de nieuwste wetenschappelijke inzichten toe te passen. Ons doel is dat zij steeds de best mogelijke patiëntenzorg leveren. Met deze nascholingsmissie wil het LUMC motiveren, enthousiasmeren en aanzetten tot handelen door een hoge kwaliteit van de nascholing. Die hoge kwaliteit betreft:de inhoud, namelijk actuele thema’s;
de vorm, zoals vooraanstaande sprekers, afwisselend en interactief programma, onderwijskundig maatwerk, e-learning e.d.;
de organisatie en de dienstverlening.
 

Hippocratespad 21
2333 ZD
LEIDEN
Postbus 9600
2300 RC
LEIDEN
071-5268515
Selecteer een bestand aub.