Opleidingen details de Viersprong

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

MBT-A Theorie & Praktijk (ID nummer: 389932)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Bij- en nascholing1826-3-2020 t/m 25-3-2021

Problemen met mentaliseren kunnen aan de basis liggen van verschillende psychische problemen en vastgelopen interacties en conflicten in gezinnen. Steeds meer therapeuten maken gebruik van een mentaliseren-bevorderend kader om kinderen en jongeren met (vaak) ernstige problemen en hun gezinnen te helpen. Recente neurowetenschappelijke en andere studies hebben duidelijk gemaakt dat de adolescentie wellicht een cruciale fase is in de ontwikkeling van dit mentaliseren. In deze training krijgt u inzicht in de belangrijkste aspecten van Mentalization-Based Treatment bij adolescenten (MBT-A).

Voor wie

De hier aangeboden driedaagse training Mentalization-Based Treatment voor Adolescenten (MBT-A) richt zich specifiek op het werken met adolescenten. De training bestaat uit de Training MBT Theorie & Praktijk Deel I, aangevuld met specifieke theorie over mentaliseren in de adolescentie en oefeningen aan de hand van adolescentencasuïstiek. De training is bedoeld voor hulpverleners die met jongeren en gezinnen werken en zich willen verdiepen in de essentiële theoretische en praktische aspecten van Mentalization-Based Treatment voor Adolescenten. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat dat gelijkgesteld is aan het certificaat dat deelnemers van de Training MBT Theorie & Praktijk (Deel I) ontvangen. Deelnemers die al eerder de Training MBT Theorie & Praktijk (Deel I) hebben gevolgd kunnen instromen in de (tweedaagse) thematische cursus MBT en Adolescenten.

Training

De training omvat zowel een theoretisch als praktisch luik. In het theoretische deel zult u vertrouwd gemaakt worden met de belangrijkste theoretische aspecten van Mentalization-Based Treatment. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de ontwikkeling van het vermogen tot mentaliseren in de adolescentie. Het accent ligt op de ingewikkelde interactie tussen een bestaande gehechtheidrelatie tussen ouders en kinderen, de neurobiologische veranderingen in de adolescentie, de daaruit resulterende ontwikkelingstaken en de impact daarvan op jongeren en ouders.
Daarnaast wordt een introductie gegeven op de behandeling van deze jongeren met Mentalization-Based Treatment voor Adolescenten (MBT-A) en de adaptaties die nodig zijn in vergelijking met de behandeling van volwassenen. Daarbij zal uitgebreid stilgestaan worden bij interventies in zowel individuele- als groepssessies.

Methode

De training bestaat uit een theoretische presentatie en praktische oefeningen. Door middel van rollenspellen zullen MBT-interventies geoefend worden. Er zijn meer trainers aanwezig zodat in kleine groepen gewerkt kan worden. De training biedt voldoende ruimte en veiligheid om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen.

Doelstelling

Na afloop van deze opleidingsdagen zijn deelnemers op de hoogte van recente wetenschappelijke kennis op het vlak van mentaliseren en mentaliseren-bevorderende therapie bij adolescenten. Daarnaast krijgen ze handvatten om in de eigen praktijk het mentaliseren bij de jongeren en gezinnen te bevorderen.

Alle trainingen worden gegeven door erkende trainers. Dawn Bales staat aan het hoofd van het expertisecentrum MBT Nederland. Zij is getraind door Anthony Bateman en Peter Fonagy, de ontwikkelaars van dit programma. Dawn Bales is als enige in Nederland door hen erkend als MBT supervisor en –trainer en is tevens bevoegd om nieuwe trainers en supervisoren aan te wijzen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
JeugdverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
12
36
€1250,00
18
Geen toetsing, wel evaluatie
ja
n.v.t.
Type cursus/nascholing (1 jaar) tarief €185,- (excl. BTW)
 Ja
Tijd09:00 - 17:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany training

Tijd09:00 - 17:00
LocatieWinterswijk (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany training

Tijd09:00 - 17:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany training

De Viersprong is een topklinische derdelijns instelling met ruim vijf jaar specialistische kennis op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen.

De Beeklaan 2
4661 EP
Halsteren
Postbus 7
4660 AA
Halsteren
088-7656200
Selecteer een bestand aub.