Opleidingen details ELANN (Eerste Lijns Advies Noord-Nederland)

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Daryl Chow: Achieving better Results (ID nummer: 389868)
Cursus afgewezen!
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst

Recent onderzoek laat zien dat wij niet verbeteren door meer ervaring ((Chow et al. 2015; Wampold & Imel, 2015), maar ook dat kenmerkende professionele activiteiten zoals het bezoeken van workshops (Neimeyer & Taylor, 2010) en het volgen van supervisie (Watkins, 2011) niet tot betere behandelresultaten leiden.

Gebruik makend van ervaringen op het gebied van expertise in  andere professionele domeinen, is deze workshop bedoeld om behandelaren te helpen om de principes van deliberate practice toe te passen om hun therapeutische effectiviteit te verbeteren en hun effectiviteit op een hoger niveau te brengen.

 

Leerdoelen:

  1. Integreren van het gebruik van Feedback Informed Treatment (FIT) in de klinische praktijk om ‘servive deliveries’ te verbeteren (Miller, Hubble, Chow, Seidel, 2015;
  2. Toepassen van de vier principes van deliberate practice om je te helpen bij het maken van een duurzaam geindividualiseerd professioneel ontwikkelingsplan (Chow, 2017, Miller, Hubble & Chow, 2020, in press)
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
30
60
 ja
200
6
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
werkzaam in de functie van POH-GGZ, psycholoog of psychotherapeut
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

ELANN is de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) voor zorgaanbieders in de eerstelijnsgezondheidszorg in de provincie Groningen. De doelstelling van ELANN is het bevorderen van samenhang, kwaliteit en continuïteit van de eerstelijnsgezondheidszorg. ELANN biedt ondersteuning en advies aan huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en psychologen (GGZ). Daarnaast ondersteunt ELANN een aantal specifieke projecten en bieden we facilitaire ondersteuning en nascholing.
Damsterdiep 191-E
9713 EC
Groningen
050-3666444
Selecteer een bestand aub.