Opleidingen details Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Masterclass Andrew Chanen (ID nummer: 389630)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

This masterclass will describe and discuss the Australian HYPE program as an example of an early detection and intervention program for young people (12-25 years) with early stage severe (borderline) personality pathology. The discussion will cover the scope of the program, early detection, service organisation, aims of treatment, effective elements of care (clinical case management, psychiatric care, psychotherapy, vocational intervention, family inclusion), and duration of care.

(Vertaling: In deze masterclass zal Andrew Chanen het Australische HYPE programma beschrijven en bespreken als een voorbeeld van een vroegdetectie- en vroeginterventieprogramma voor jongeren (12-25 jaar) in een beginnend stadium van zware (borderline) persoonlijkheidspathologie. In de discussie zullen de strekking en organisatie van het programma, vroegdetectie, doelen van de behandeling, effectieve elementen van zorg (clinical case management, psychiatrische zorg, psychotherapie, werkinterventies, het betrekken van de familie) en de duur van zorg besproken worden.)

Leerdoelen:
- Deelnemers kennen het belang van vroegdetectie en vroeginterventie van persoonlijkheidspathologie;
- Deelnemers weten hoe ze bovenstaande vroegdetectie en vroeginterventie kunnen aanpakken;
- Deelnemers zijn bekend met het HYPE programma. 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Register VaktherapieRegister Vaktherapie (RV)
 terugvalpreventie
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
academici en HBO-ers
Symposium
 Verbredend
30
60
 ja
Kosten voor leden van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen: €100 (combiticket GIT-PD congres 15 mei: €225); Kosten voor niet-leden van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen: €125 (combiticket GIT-PD congres 15 mei: €350); Kosten voor medewerkers GGz Breburg (mede-organisator): €75 (combiticket GIT-PD congres 15 mei: €125)
3
Geen toetsing, wel evaluatie
NVT
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd13:00 - 18:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

Het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen bevordert onderzoek naar, onderwijs over en praktijkinnovatie van de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Da Costakade 45
3521 VS
Utrecht
Postbus 725
3500 AS
Utrecht
030-2971100
Selecteer een bestand aub.