Opleidingen details Psytrec - Forta Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

EMDR - Vervolgtraining (ID nummer: 389626)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen265-10-2020 t/m 4-10-2021

Het tweede gedeelte van de Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) opleiding is nodig voor een volledig begrip van het therapeutisch gebruik van EMDR en het verantwoord toepassen ervan in complexe situaties. Hierbij gaat het om cliënten die niet specifiek voldoen aan de diagnose enkelvoudige PTSS, maar symptomatologie vertonen welke het gevolg is van ernstige of langdurige traumatisering, bijvoorbeeld in de (vroege) jeugd. Tijdens de training wordt geleerd met protocollen te werken voor diverse EMDR toepassingen, zoals het stabiliseren van patiënten voordat er aan traumabehandeling wordt begonnen met behulp van Resource Development and Installation (RDI). Daarnaast wordt er geleerd stroef verlopende processen vlot te trekken door gebruik te maken van zogenaamde Cognitive Interweaves.

De opleiding bevat concreet:
• Uitbreiding aanpak van trauma-gerelateerde symptomatologie
• Behandeling van patiënten met meervoudig of complex trauma
• Identificeren en aanpak van disfunctionele kernopvattingen
• Het gebruik van cognitive interweaves
• Stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI)

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
12
80
ja
1050
26
toetsing en evaluatie
CRKBO
ISO
Voorwaarde voor deelname aan de vervolgopleiding is dat cursisten met het basisprotocol goed uit de voeten kunnen en inmiddels veel ervaring hebben opgedaan met het behandelen van mensen met EMDR. Dit is om ervoor te zorgen dat er tijdens de cursus daadwerkelijk met het nieuwe materiaal kan worden geoefend. Deelnemers dienen daarnaast volledig op de hoogte te zijn van de gehele inhoud van:

– De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2003: 7e druk 2019). Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Pearson Assessment and Information B.V.: Amsterdam [ISBN 978 90 430 3647 4]
– Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen. [Auteurs: Ten Broeke, E, De Jongh, A. & Oppenheim H-J (2008, herziene 3e druk 2012). Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V. [ISBN 9789026522550].

Om aan de vervolgopleiding deel te kunnen nemen is bovendien de voorwaarde gesteld dat de deelnemers één of meerdere individuele supervisie-contacten over de toepassing van EMDR bij eigen cliënten hebben gehad, waarbij kon worden gedemonstreerd dat zij het basisprotocol goed beheersen.

In de context van het eigen maken van EMDR is ervoor gekozen een model te hanteren dat is gebaseerd op de snelheid van het leerproces van de individuele supervisant en de vaardigheden die inmiddels al bij hem/haar aanwezig zijn. Het supervisietraject in het kader van EMDR is een vorm van competentiegestuurd onderwijs. Dat wil zeggen dat er een aantal duidelijke criteria is opgesteld waaraan de supervisant moet voldoen wil hij of zij aan de vervolgopleiding kunnen deelnemen. Deze lijst, 'supervisiebeoordelingsformulier' genoemd, bevat vrijwel alle essentiële elementen, ofwel 'deelcompetenties' van het EMDR basisprotocol. Het is de bedoeling dat dit formulier hulp biedt bij het feedback geven, het vaststellen van de deelcompetenties van het basisprotocol die de supervisant reeds beheerst en welke aspecten verder kunnen worden verbeterd. Dit gebeurt in samenzijn met één van de erkende EMDR supervisoren en met behulp van één of meerdere video-opname van patiënten uit de praktijk. U vindt hierbij een voorbeeld van het formulier. Lees dit alstublieft goed door, omdat dit u goed kan helpen ter voorbereiding van het supervisietraject.

Er wordt van deelnemers verwacht dat zij een verklaring van een erkende EMDR supervisor inleveren bij de inschrijvingsbalie voor aanvang van de cursus. Zonder supervisieverklaring kan niet aan de vervolgopleiding worden deelgenomen. Indien niet aan deze voorwaarden voor deelname wordt voldaan betekent niet als vanzelfsprekend dat deelname is geannuleerd. De annuleringsvoorwaarden blijven dus onverkort geldig.
Leden van de Vereniging EMDR Nederland kunnen een lijst opvragen van erkende supervisoren voor EMDR.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

PSYTREC is een gespecialiseerde GGZ instelling die zich exclusief richt op het behandelen van (complexe) PTSS. PSYTREC kiest ervoor patiënten meerdere dagen aaneensluitend te behandelen. De patiënten overnachten hiertoe op de locatie van PSYTREC.
De behandeling van PTSS bestaat uit een combinatie van wetenschappelijke gefundeerde therapieën voor traumaverwerking, die op elkaar afgestemd zijn. Daarnaast is een intensief bewegings- en sportprogramma een onderdeel van het dagprogramma. Het derde deel van het behandelprogramma bestaat ui Psycho-educatie. Deze drie onderdelen samen vormen de intensive5 en intensive8 PTSS behandelprogramma's van PSYTREC

PSYTREC werkt samen met Forta Opleidingen. Begonnen als opleidingstak van GGZ-instelling de FortaGroep, is Forta Opleidingen inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig opleidingsinstituut waarbij evidence based behandelmethoden centraal staan. Deskundigen ontwikkelen nieuwe (online)cursussen, gericht op specifieke cliëntgroepen. Dit zorgt ervoor dat onze cursisten zich kunnen blijven ontwikkelen en specialiseren. Forta Opleidingen is een CRKBO geregistreerde instelling. Ons kwaliteitssysteem is daarnaast ISO 9001 gecertificeerd.

Zwarteweg 30
3833 AL
Leusden
010 262 0736
Selecteer een bestand aub.